Maria Steinberg, expert på arbetsmiljörätt. Foto: Conny Sillén

Maria Steinberg, expert på arbetsmiljörätt. Foto: Conny Sillén

 

Sveriges främsta expert på arbetsmiljörätt, Maria Steinberg, är positivt överraskad av dagens dom mot de båda cheferna i Krokoms kommun, och hyllar åklagaren. Men hon vill gärna att domen överklagas.

– Ja, jag blev positivt överraskad över utgången. Åklagaren har varit modig som tagit upp ärendet. Det är ju väldigt kontroversiellt, säger Maria Steinberg, lektor vid Örebro universitet och expert på arbetsmiljörätt.

Hon betonar att åklagaren lyckats visa på ett samband både i tid och orsak. Vilket fick rätten att konstatera att socialsekreteraren Lars Perssons självmord orsakades av en arbetsskada.

 

Orsaken var samarbetssvårigheterna Lars Persson hade med sin närmaste chef. Och tidsmässigt fanns en direkt koppling mellan kommunens beslut att, i stället för att vidta åtgärder när det gällde hans arbetsmiljö, varsla honom om avsked.

– Det är ett fruktansvärt besked till en medarbetare som arbetat länge att han plötsligt ska bli avskedad utan att starka skäl finns. Man borde tagit hand om honom. Domen visar också att det inte fanns saklig grund för avsked. Det kan man kalla mobbning, säger Maria Steinberg.

Både Lars Perssons högsta chef, socialchefen, och hans enhetschef dömdes i dag för arbetsmiljöbrott vållande till annans död. Det var enhetschefen som genomförde den enligt domen ”undermåliga” mobbningsutredningen.

Maria Steinberg är kritisk till att en mellanchef utan utbildning får göra en sådan utredning.

– Det är inte lätt. Man måste veta vad som är mobbning. Man måste veta vilka rutiner som gäller. Man bör fråga fler personer än de direkt inblandande,

Hon säger också att företagshälsovården bör bli inblandade i ett tidigt skede. Men att som Krokoms kommun, skicka dit den mobbade, ger hon inte mycket för.

– De gjorde något väldigt klassiskt som många arbetsgivare gör i dag. De skickar iväg honom till företagshälsovården och gör det därmed till ett individärende. Det är helt fel. Då missar man att felet kan ligga i organisationen.

Maria Steinberg hoppas ändå att fallet överklagas, helst ända till Högsta domstolen.

– Jag vill få det prövat. Nu gick det vägen, men det finns väldigt många mobbningsfall där ute. Alla kanske inte är lika tydliga som det här.

 

Läs om domen:

Mobbad begick självmord – chefer skyldiga