På DN Debatt i måndags dömer Institutet för Näringslivsforskning ut slutsatsen att fri­skolor och det fria skolvalet haft stor betydelse för de usla svenska skolresultaten.

Som argument drar de fram en rapport ur Economic Journal från 2010 som sägs visa att ”friskolekonkurrens förbättrar länders prestation”.

Men vad säger studien egentli­gen?

En närmare granskning av studien visar att den har mätt andelen katoliker (!) i OECD-länderna år 1900 och uppskattar hur det historiskt har påverkat andelen privat drivna skolor.

Tanken är att katoliker hellre driver skolor själva än i offentlig regi.

Huvudslutsatsen är att skolresultaten 2003 var över genomsnittet i länder med en hög andel katoliker år 1900, dock bara i länder där katolicism inte är statsreligion.

Så …

Ja, så vadå?

Hur detta kan överföras till det svenska friskolesystemet av i dag är dolt i kompakt mörker.

Men den desperata argumentationen är förståelig. Det fria skolvalet och de vinstmaximerande friskolorna är ryggraden i det system som gör det möjligt för privata huvudmän att lägga skattepengar i egen ficka i stället för att lägga dem på utbildning.

Så kvar står den svenska Pisa-utredarens slutsats: Det fria skolvalet har stor skuld till kunskapsraset.Martin Klepke