I Djura: ja. I Tomelilla och Malmö: nej. Förvaltningsrätten fattar motstridiga beslut i tvisterna om rätt till arbetskläder för dem som jobbar i hemtjänstens.

Förvaltningsrätten i Malmö ger Malmö stad och Tomelilla kommun rätt. De behöver inte se till så att de anställda i hemtjänsten har särskilda arbetskläder som sköts på ett visst sätt. Kommunerna, som hade överklagat förelägganden om arbetskläder från Arbetsmiljöverket, fick därmed rätt i domstolen.

Kommunal hade dessutom krävt att Malmö stad skulle stå för inköp av kläderna till sina anställda. Även det kravet nobbades av förvaltningsrätten.

– Det är tråkigt. Vi tycker att domstolen har fel och kommer absolut att överklaga domen, säger Anneli Anderbjörk, jurist på LO-TCO Rättsskydd som drivit fallet.

I domen skriver förvaltningsrätten att det inte finns något stöd i lagar och föreskrifter för att kräva arbetskläder. Rätten skriver också att det särskilt bör beaktas att kravet gäller hemtjänstverksamhet och att smittorisken där kan antas vara mindre än i mer utpräglat vårdarbete. Men det tycker Anneli Anderbjörk är fel.

– De har missuppfattat vad det är för arbete som hemtjänstpersonal gör. Vi anser att det rör sig om utpräglat vårdarbete, säger hon.

Malmö förvaltningsrätt är den andra förvaltningsrätten i Sverige som avgjort fall där kommuner överklagat Arbetsmiljöverkets förelägganden om arbetskläder i hemtjänsten. Flera fall är på väg till domstol.

Kommunal driver också ett antal fall där det främst handlar om att arbetsgivarna också ska köpa in kläderna, vilket inte är ett uttalat krav från Arbetsmiljöverket.

Det första avgörandet i frågan kom för några månader sedan från förvaltningsrätten i Falun, vilket Arbetet tidigare berättat om. I det fallet, som handlade om hemtjänsten i Djura, vann Arbetsmiljöverket: Vitesföreläggandet mot Leksands kommun stod fast.

Trots att Arbetsmiljöverkets krav i var identiska i fallen fattade de två förvaltningsrätterna helt olika beslut.

– Det visar att det helt klart behövs vägledande praxis, och det kommer vi att ta upp i vårt överklagande. Jag hoppas nu bara att Arbetsmiljöverket också kommer att överklaga domarna från Malmö förvaltningsrätt, säger Anneli Anderbjörk.

Ett överklagande i arbetsklädesfrågan är redan inlämnat. Leksands kommun har överklagat sin dom till kammarrätten i Sundsvall. Det är ännu inte beslutat om kammarrätten kommer att pröva fallet.

FAKTA: Detta kräver Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har föreläggandena som nu prövats i förvaltningsrätterna krävt att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att personalen iakttar god hygien i nära kontakt med vård– och omsorgstagare genom:

... att kortärmade arbetskläder alltid används,

... att arbetskläderna endast används på arbetsplatsen,

... att det finns ombyte i det fall arbetskläderna blivit smutsiga eller våta,

... att tvätt av arbetskläder sker i minst 60 grader samt

... att arbetsgivaren svarar för tvätt av arbetskläder.