Stående framför en svart tavla fylld med anteckningar från någon avslutad föreläsning vill man gärna förstå vad man ser genom att leta spår och ingångar. Precis som vid läsningen av någons noteringar eller minnesanteckningar kan det kännas som att glänta på dörren till någonting större. Ett sätt att få syn på en historia som jag som betraktare annars bara kan ana mig till.

Intaruka_1344Det tänker jag på när jag läser den handtextade noteringen som sitter prydligt uppsatt bredvid den lettiska fotografen Inta Rukas (född 1958) porträtt av Emma Stebere, från 1992. På svenska lyder den: ”Emma säger att hon är den sista i släkten som kan spå i kort.” En mening som skulle kunna rymma en hel livshistoria om den äldre kvinnan som med cigaretten i handen och med en hund lugnt vilande bredvid sig på den bäddade sängen eller soffan tittar rakt in i kameran och möter vår blick.

Artipelag_1344På Artipelag visas Rudolf Steiners (1861–1925) sparade föredrags(an)teckningar på svarta pappersark och Joseph Beuys (1921–1986) betydligt mindre färgsprakande klotter på gröna tavlor som heliga reliker. Ändå är det Alejandro Guijarros (född 1979) som med bildsviten ”Momentum” av just svarta tavlor som allra mest bejakar fascinationen för de spår som vetenskapliga föreläsningsanteckningar kan ge. Nu övertygar han oss om att de matematiska uträkningarna som syns i fotografierna från en rad olika kvantfysiska institutioner verkligen rymmer ett rationellt påstående om sakernas tillstånd.

Thomas Olsson

Se mer från utställningen. Länkar här!

Läs flera Veckans KONST!

Utställningar

Svarta tavlan – om konst och lärande

Museum: Artipelag konsthall, Värmdö
Pågår till och med: 19 januari 2014

You and Me

Foto: Inta Ruka
Museum: Fotografiska, Stockholm
Pågår till och med: 8 december

I samband med utställningen på Fotografiska utges fotoboken The Bigger picture - a Photo Book Without pictures. I den hamnar Inta Rukas anteckningar från samtalen med några av de människor som hon mött under sina långvariga fotoprojekt i centrum. Boken är nämligen helt utan fotografier. Endast ljusa eller grå rutor gör de frånvarande fotografierna närvarande tillsammans med de kärnfulla noteringar om personerna på bilderna som läsaren själv får skapa.

Några utdrag ur en dokumentärfilm av Joseph Beuys föreläsning ”Public Dialogue by Willoughby Sharp” i New York, januari 1974 och som en del av utställningen ” Svarta tavlan – om konst och lärande” visas i sin helhet på Artipelag går att se här, här, här, här, här och här.