Volvo flyttar hytt-tillverkningen från Umeå till Göteborg. I Umeå går minst 600 jobb förlorade. Förhandlingarna med facket börjar i nästa vecka.

– Det är ett direkt felaktigt beslut. Vi tror inte att det finns någon ekonomi bakom det. Vi har tillverkat lastbilshytter sedan 30-talet här och det kan vi, säger Gunnar Pettersson, vice ordförande i verkstadsklubben på Volvo i Umeå.

I Umeå innebär beslutet att hytt-tillverkningen flyttas, medan plåtpressning, måleri och svetsarbeten bli kvar.

Det är en del av en omstrukturering av hela lastbilstillverkningen. Gunnar Pettersson berättar att 500 anställda på Volvo blir av med sina jobb. Klubbens bedömning är att det dessutom handlar om minst 100 jobb hos underleverantörer.

För Volvos del är det ett inriktningsbeslut som ska förhandlas med facket, men Gunnar Pettersson är inte särskilt optimistisk. Han tror inte företaget kommer ändra sig under förhandlingarna.

Klubbens vice ordförande berättar att reaktionerna är starka bland de Volvoanställda i Umeå. En del är chockade, andra ledsna och oroliga medan andra är förbannade.

Verkstadsklubben har antagit ett uttalande om Volvos beslut. I det skriver klubben:

”Beslutet innebär ett dråpslag mot industrijobben i Umeå och i Norrland.”

Volvos argument för förändringarna handlar om effektivisering och om att stärka konkurrenskraften. Hytt-tillverkningen flyttas från Umeå till Göteborg. I Göteborg tas en av två tillverkningslinor för lastbilar bort. Tunga lastbilar kommer att tillverkas i Göteborg och Gent i Belgien. Tillverkningen av medeltunga lastbilar koncentreras till Blainville i Frankrike, där det redan finns en komplett monteringslina för både Volvos och Renaults lastbilar.

Volvo tror att omstruktureringen kostar 5 miljarder att genomföra, och den ska vara klar under 2015. Den årliga besparingen på omorganisationen beräknas till 4 miljarder.

Volvo skriver i ett pressmeddelande att 900 personer arbetar på de platser som berörs av omflyttad produktion. 500 av dem finns i Umeå. 200 på Volvo lastvagnar i Göteborg och 200 på anläggningen i Gent i Belgien.

– Jag avstår från att tycka något innan jag vet vad det här innebär. Som facklig är det aldrig roligt att diskutera sådant som kan leda till att människor blir av med sina jobb, säger Mikael Sällström, ordförande för verkstadsklubben i Göteborg.

På Volvo lastvagnar i Göteborg kommer två monteringslinor med en kapacitet av 50 bilar per dag ersättas av en lina där det går att sätta ihop 75 bilar per dag.

Förhandlingarna börjar i nästa vecka. IF Metalls Mikaels Sällström hoppas att inga av de Volvoanställda ska förlora sina anställningar och han pekar på att omstruktureringen av lastbilstillverkningen ska vara klar till sommaren 2015. Dessutom berättar han att det i dag finns 350 bemanningsanställda på lastbilsfabriken i Tuve.