Fackföreningsrörelsen ska i fortsättningen inta en mer självständig hållning i relation till Socialdemokraterna. Det gäller både samhällsanalys och politiska krav, enligt LO:s kommande valmanifest.

– Vi hoppas förstås att Socialdemokraterna ska driva samma frågor som är viktiga för våra medlemmar och som vi betonar. Men gör de inte det kommer vi inom LO att driva frågorna i alla fall, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.

I det valmanifest som just nu utarbetas inom LO utgör samtalskampanjen ”Mitt Sverige – vår framtid” den grundläggande delen.

– Vi ställer åtta nio frågor till medlemmarna om vad de upplever som allra viktigast i sin vardag och i sitt arbetsliv. Utifrån det kommer vi att utarbeta program eller manifest som vi driver i valrörelsen, säger Tobias Baudin.

I december ska resultatet av kampanjen vara klart och utgöra grunden för det kommande fackliga valmanifestet som presenteras i februari nästa år.

Att fackföreningsrörelsen betonar sin självständighet och armbågslucka till socialdemokratin är ingen slump. Redan när den nya ledningen för LO valdes i maj 2012 fastslog LO:s nya ordförande Karl-Petter Thorwaldsson betydelsen av att fackföreningsrörelsen formar sin egen politik och driver sina medlemmars frågor.

– Det betyder inte att den fackligpolitiska samverkan försvinner på något sätt. Men vår markering visar att det kan uppstå frågor eller situationer där vi inte är överens. Och det kommer inte att hindra oss från att framhålla eller betona våra frågor, säger Tobias Baudin.

Ett exempel på en fråga där fackföreningsrörelsen och socialdemokratin kan komma att hamna på olika positioner är, enligt Tobias Baudin, sjukförsäkringens framtida utformning.

– För oss och för våra medlemmar är detta en ödesfråga och vi kommer sannolikt att prioritera en förändring av sjukförsäkringen mycket högt. Det är inte säkert att Socialdemokraterna gör samma bedömning som vi. Men det ändrar ingenting för vår del. De frågor som medlemmarna valt att lyfta fram – de frågorna driver vi.

När LO:s styrelse i veckan tog beslut om inriktningen på valarbetet betonades vikten av full sysselsättning.

– För LO är arbetet för full sysselsättning avgörande. Över 400 000 svenskar tvingas gå arbetslösa. Vi kommer att arbeta fram egna förslag för hur målet om full sysselsättning ska uppnås. En del av arbetet kommer att ske före valet och har stor betydelse för hur vi utformar våra krav. Målet är fler och tryggare jobb och för en bättre och ökad välfärd, säger Tobias Baudin.