Volvo Lastvagnar i Umeå tar in ny personal. Facket vänder sig emot att företaget hyr in i stället för att anställa själv.

– Vi säger nej till bemanningsanställda för det är dyrt och skapar osäkra anställningsförhållanden, säger Gunnar Pettersson, vice ordförande i verkstadsklubben på Volvo i Umeå.

Enligt Gunnar Pettersson är nu en fjärdedel av metallarbetarna inhyrda. Han säger också att inhyrningen gör det svårare att bedriva ett kontinuerligt fackligt arbete, eftersom de bemanningsanställda inte är anställda av Volvo och då företräds de fackligt av IF Metalls avdelning och inte av klubben på Volvo. Dessutom pekar han på att arbetsgrupperna på jobbet inte fungerar lika bra när en del av personalen är inhyrd.

Platschefen Mona Edström-Frohm håller inte med Gunnar Pettersson. Och hon lyfter hellre fram att det är många som får en anställning och får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Hon säger att det i det ljuset inte är någon väsentlig skillnad mellan att vara anställd av ett bemanningsföretag eller av Volvo.

IF Metall på Volvo förespråkar visstidsanställningar på Volvo i stället för inhyrning.

– Det är mycket arbete med sådana anställningar. Och det är svårt att hantera eftersom vi har så stora svängningar i produktionen, säger platschefen.

Och hon anser inte att inhyrning blir dyrare än att anställa själva. Mona Edström-Frohm säger att det inte är någon skillnad när alla kostnader tas med.

Det blir cirka 250 nya jobb på Umeåfabriken. Omkring 170 personer började tidigare i somras. Den här veckan och nästa vecka tillkommer ytterligare 80. Enligt platschefen kommer de nya att ha jobb fram till november-december.

Volvo utökar verksamheten för att orderingången ökar. Med de nya inrättas nattskift i måleriet och karossverkstaden.

Sedan tidigare pågår en utredning om att flytta hyttmonteringen i Umeå till Göteborg. Den blir klar under hösten. Om flytten förverkligas försvinner runt 500 jobb från fabriken i Umeå.