Foto: Helena Landstedt/Scapix

Arbetsmiljöverket förbjuder bilbärgare och verkstäder att utföra reparationer eller andra arbeten på hårt trafikerade vägar utan godkända skyddsfordon och varselkläder. Företag som bryter mot de nya reglerna kan tvingas betala dryga böter.

Myndigheten hotar tre företag i Stockholm med ett så kallat löpande vite på 100 000 kronor efter att ha inspekterat arbetsplatserna. Det innebär att företagen kan tvingas betala ut vitet varje gång deras anställda bryter mot de nya reglerna efter den 1 augusti i år.

Kraven gäller de hårt trafikerade vägarna E4, E20 och E18 i Stockholms och Uppsala län, samt delar av länsväg 222 och riksväg 73. Förbudet omfattar samtliga servicearbeten som bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck.

– Det handlar om att rädda liv. Ingen ska med livet som insats bärga eller serva bilar på vägarna, säger Andreas Tidström, jurist på Arbetsmiljöverket.

Sedan april 2012 har myndigheten utfärdat ett 80-tal förbud mot farliga arbeten längs de aktuella vägarna.

– Men nu har vi skärpt kraven, säger Andreas Tidström. De nya förbuden gäller hela vägsträckor och omfattar även reparation eller byte av däck.

Många bärgare och mekaniker använder bara ett gult varningsljus när de är ute på vägarna. Men nu är det alltså inte tillåtet att bärga eller serva en bil utan godkända varselkläder och ett påkörningsskydd som ska vara godkänt av polisen och Trafikverket. Kraven gäller dock inte om arbetet utförs på avskild kontrollplats, eller om aktuellt körfält stängts av av polis eller räddningstjänst.

– Vi försöker ställa de här kraven på så många företag som möjligt. På sikt är förhoppningen att skyddet ska spridas till andra utsatta sträckor på frivillig väg, säger Andreas Tidström.

Risken för allvarliga olyckor är störst på hårt trafikerade vägar med höga hastigheter. Hälften av alla människor i Sverige kommer statistiskt sett skadas i en trafikolycka någon gång i livet, enligt Arbetsmiljöverket. Mellan 2003 och 2007 skadades cirka 1 000 personer i trafiken i samband med vägarbeten, varav 20 omkom.

Men enligt Andreas Tidström finns ett stort mörkertal. Många olyckor anmäls aldrig till Arbetsmiljöverket. Nu hotar myndigheten även med ett vite på 10 000 kronor om arbetsgivaren inte anmäler en olycka utan dröjsmål.

– Vi hoppas att våra krav också ska bidra till den noll vision om dödsolyckor i trafiken som många vill ha i Sverige.

De tre stora bolagen inom bilbärgningsbranschen, Falck, Assistancekåren och Storstockholms bärgningstjänst, har tidigare överklagat ett förbud med liknande krav och fått avslag i både förvaltningsrätten och kammarrätten. De gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen men fick inget prövningstillstånd där.