Drygt 383 000 människor var arbetslösa i maj. Det är 14 000 fler än i maj förra året. Arbetslösheten är därmed 8,1 procent.

Sex av tio arbetslösa har gått utan jobb i mer än ett halvår. En av tre har gått utan jobb i ett år. Antalet ökar.

Därmed har antalet som har gått arbetslösa i mer än två år legat stilla på ungefär 70 000 de senaste månaderna.

34 000 personer var inskrivna i fas 3 – 3 000 fler än för ett år sedan. Av dem är 420 ungdomar under 25 år. Trots Arbetsförmedlingens ”nolltolerans” ökar antalet ungdomar i fas 3.

Det krävs ungefär tre och ett halvt års arbetslöshet för att någon ska skrivas in i fas 3.

5 600 anställda varslades om uppsägning i maj – 600 fler än i maj förra året. 63 000 nya, lediga jobb kom in till Arbetsförmedlingen – lika många som i maj förra året.

58 000 jobb förmedlades i maj – 4 000 fler än i maj förra året. Av dem gick 15 000 till ungdomar under 25 år.

Arbetslösheten delar Sverige. Gränsen är tydligast mellan Gävleborgs och Uppsala län. Arbetslösheten är nästan dubbelt i hög i Gävleborgs som i Uppsala län – 11,0 procent norr om Dalälven och 6,1 procent om Dalälven.