Efter två år av utredande och tester börjar Försäkringskassans nya metod för att bedöma arbetsförmåga tas i bruk.

Modellen, som Försäkringskassan har prövat på några orter under 2012, ska nu testas i större skala. Åtta län står på tur: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Östergötland, Jönköping, Skåne och Västra Götaland.

Den nya bedömningsmetoden gäller dem som har varit sjuka i 180 dagar och bara får sjukpenning om de inte klarar något normalt förekommande arbete över huvud taget.

Vad ett sådant arbete egentligen är har varit omtvistat. Men genom att beskriva de krav olika yrkesområden kräver på ett enhetligt sätt, med siffror på en gemensam skala, hoppas Försäkringskassan skapa större klarhet.

Bedömning med det nya verktyget inleds med att den sjukskrivna själv fyller i ett formulär för att beskriva vad han eller hon kan och inte kan.

I nästa steg gör en särskilt utbildad bedömningsläkare en fysisk och psykisk undersökning enligt en standardiserad mall. Resultatet blir en ”förmågeprofil”, som Försäkringskassans handläggare kan ställa mot en lista över vilka fysiska och psykiska krav som ställs i ett 40-tal yrken.

– Referensmaterialet bidrar till samsyn och minskar risken för att man ska anses vara för sjuk för att jobba enligt Arbetsförmedlingen och för frisk för att vara sjukskriven av Försäkringskassan, säger generaldirektör Dan Eliasson i ett pressmeddelande som Försäkringskassan har skickat ut i dag, onsdag.

Det är lätt att tolka pressmeddelandet som ett försök att förebygga kritik mot det nya verktyget. I morgon ska verktyget nämligen analyseras och diskuteras vid en hearing i riksdagen. Där kan invändningarna bli skarpa från bland andra LO-TCO Rättsskydd.

Med det nya bedömningsverktyget förändrar Försäkringskassan begreppet arbetsförmåga, hävdar Claes Jansson, chef för försäkringsenheten vid LO-TCO Rättsskydd. Det innebär en förändring i sjukförsäkringen som bara lagstiftaren borde få göra.

LO-TCO Rättsskydd, liksom enskilda rättsvetare vid Umeå universitet och Stockholms universitet, befarar att sjuka människors arbetsförmåga kommer att prövas mot helt teoretiska arbeten sådana som de beskrivs i den nya yrkeslistan, utan koppling till den verkliga arbetsmarknaden.