LO ska ta fram en strategi för full sysselsättning. Att bekämpa arbetslösheten är en ödesfråga som ska vara i fokus för facket framöver.
– Jag är oerhört stolt över den inriktning vi nu väljer. Vi i fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera en arbetslöshet som nu är uppe i nästan 9 procent, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Beslutet om att tillsätta en utredning för full sysselsättning fattades på gårdagens möte i LO-styrelsen. Själva strategin ska vara klar sommaren 2015 och bli en rapport till LO:s nästa kongress, berättade Karl-Petter Thorwaldsson i dag på LO:s representantskap.

Hans öppningstal handlade till största delen om arbetslösheten. Han konstaterade att det är upprörande att arbetslösheten är uppe i 8,7 procent vilket innebär att 445 000 människor saknar jobb i Sverige.

Han efterlyste rejäla satsningar för att skapa fler jobb och lyfte fram de tre områden LO tidigare pekat på som centrala i sammanhanget: satsningar i välfärden, mer bostadsbyggande och investeringar på infrastruktur.

– Det går att göra saker annorlunda om vi vågar satsa lite av våra pengar på dem som är arbetslösa.

– Det är bättre att människor får betalt för att jobba på förskolor, eller i äldreomsorgen där de behövs, eller för att bygga bostäder och vägar, än att låta dem gå hemma och få pengar för att inte gör någonting, sade han.

Även Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven, som gästade representantskapet, lyfte arbetslösheten i sitt tal. Han gick till angrepp mot regeringen för vara passiv i arbetsmarknadsfrågor och lovade förändringar om det blir maktskifte nästa år.

– Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 om vi kommer till makten 2014, sade han.

Han tillade att det är ett ambitiöst mål eftersom Sverige i dag ligger på 12:e plats, men att det är möjligt att uppnå.

– Arbetslösheten är ingen naturkraft utan något vi kan påverka, sade han.

Förutom strategin för full sysselsättning är det just arbetet för socialdemokratiska valsegrar som LO kommer att fokusera på det kommande året.
Kyrkovalet hålls redan i höst och därefter kommer EU-valet i maj nästa år och slutligen valen till riksdag, kommuner och landsting i september.

– En bra valrörelse och en ny regering är huvuduppgiften för oss framöver, slog Karl-Petter Thorwaldsson, fast på representantskapet.