Reza är en av de ledande arkitekterna i Bangladesh och han säger i ett uttalande att han känner ”smärta och ångest” över det inträffade. Huskomplexet hade han ritat för affärsgallerior, banker och liknande.

Myndigheterna meddelade under söndagen att antalet bekräftade döda efter husraset har stigit till 622. Sammanlagt tros över 3 000 människor ha befunnit sig i byggnaden när den kollapsade. 2 147 människor kunde räddas.

Förtvivlade människor uppehåller sig fortfarande vid husruinerna, nästan två veckor efter raset, i väntan på att kvarlevorna efter just deras närmaste ska hittas.