Unionen mobiliserar mot Almega för att få in delpension i avtalen. I förlängningen av detta kan det bli konflikt.

– Almega är ganska ensamt om att säga nej till delpension. Vi vill ha avtal som är likvärdiga och konkurrensneutrala. Får oss ingår delpension som en viktig del i avtalen, säger C-G Hjort, biträdande förhandlingschef hos Unionen.

Han hänvisar till de avtal som redan har slutits i industrin – och i alla dessa ingår avsättningar till en ny delpension med åtminstone 0,5 procent under avtalsperioden. Unionens biträdande förhandlingschef pekar också på att arbetsgivarna i Sveriges byggindustrier, Motorbranschen och Petroleumbranschen går med på att sätta av pengar till delpension.

Jonas Milton är vd för motparten Almega.

– I tjänstesektorn är arbetstiden speciell. Det går inte att skicka ut en konsult på tre dagar i veckan, säger han.

Han hävdar att Almegas medlemsföretag helt enkelt inte tycker att delpension är någon bra idé. Ett annat argument mot delpension är att den höjer tröskeln för att teckna kollektivavtal och att företag drar sig för att gå med på något som ökar pensionskostnaderna.

– En personlig reflexion är att delpension skulle minska intresset att anställa äldre människor, säger Jonas Milton.

Unionen mobiliserar nu sina medlemmar och ska ordna medlemsmöten runt om i landet inom tre branscher; it, telekom samt svensk teknik och design. Syftet är att diskutera och värdera delpensionen.

– Vi kan inte säga om det blir konflikt. Vi ska kolla läget på medlemsmötena, säger C-G Hjorth.

Inom de tre branscherna har Unionen 45 000 medlemmar och i andra Almegaanslutna företag arbetar ytterligare 45 000 Unionenmedlemmar.

En svårighet för Unionen är att 13 Sacoförbund redan har slutit avtal med Almega utan delpension.

– Akademikerna är inte ett dugg intresserade av delpension. Jag hoppas att vi ska få en diskussion om tjänstesektorns förutsättningar med Unionen, säger Jonas Milton.

Motsättningarna mellan Unionen och Almega handlar även om individgarantin.

– För oss är det en metod att se till att alla medlemmar får del av löneutrymmet och individgarantin är särskilt viktig där vi saknar inflytande över löneprocessen, säger C-G Hjort.