Foto: Claudio Bresciani

Polisens tekniker kan utsättas för farliga ämnen när de undersöker platser som har brunnit. I två län har Arbetsmiljöverket nu förbjudit teknikerna att utföra arbetet.

Dalapolisens tekniker har inte arbetat på brandplatser sedan i slutet av oktober. Då stoppades allt arbete av skyddsombudet.

– På en utbildning framkom konkret information om asbest, kompositer och farliga cancerframkallande ämnen som finns på en kall brandplats, säger Sara Stenlind, Polisförbundets huvudskyddsombud i Dalarna.

I förra veckan bekräftades stoppet i och med att Arbetsmiljöverket utfärdade ett förbud. I går gjorde myndigheten samma sak för poliserna i Örebro, som också hade lagt ett skyddsstopp. Förbudet gäller tills teknikerna har fått bättre utbildning och, i flera fall, ny utrustning.

Flera utredningar har påverkats. Natten till måndagen skadades en man svårt efter en explosion och en brand i en restaurang i centrala Örebro. Ännu har inte teknikerna kunnat gå in och göra sitt jobb.

Den 8:e januari omkom en 18-årig man i en brand i Hällefors. Ingen teknisk utredning kunde göras.

– Vi fick tag på uppgifter via förhör som visar att det inte var något brott, men det är naturligtvis inte bra att inte få platsen undersökt, säger Teppo Mullfors, utredningschef.

Tony Möörk, chef på tekniska roteln, tonar dock ned betydelsen av stoppet.

– En brandutredning innehåller många bitar och just den tekniska ger extremt små möjligheter att få svar på frågor om brott har begåtts, säger han.

Andreas Johansson, biträdande huvudskyddsombud vid Örebropolisen, är övertygad om att tekniker har tagit skada genom åren.

– Tittar vi på forskning kring brandmän har de ökad risk för cancer och de kör med syrgastuber. En kollega gick bort i cancer och vi vet inget om varför, men det är klart att det här väcker frågor, säger han.

I Dalarna har utbildningar hållits för personalen och ny skyddsutrustning har köpts in. Teknikerna ska framöver arbeta tillsammans med saneringsfirman Ocab. Både Örebropolisen och Dalapolisen hoppas kunna göra brandundersökningar igen inom kort.

– Men det här kommer att ge ringar på vattnet. Det finns andra län där man har betydligt sämre skydd och mindre kunskap, säger Sara Stenlind.

Fakta:

Risker efter bränder

Att utsättas för ämnen som har brunnit kan innebära risker för hälsan.

De vanligaste produkterna som bildas är aska, sot och olika förbränningsgaser. Dessa kan tränga in i kroppen och ge upphov till både akuta besvär och på sikt kroniska sjukdomar som cancer.

Gaser som uppstår vid brand är främst vattenånga, koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid. Om svavelhaltiga ämnen brinner bildas också svaveldioxid.

Källa: Arbetsmiljöverket (TT)