Arbetsmiljöverkets satsning på en ny stor informationsavdelning samtidigt som inspektörerna blir färre får missnöjet att växa på myndigheten. Inspektörerna anser att verket har gått ifrån sin kärnverksamhet och skickar nu ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), skriver tidningen Arbetarskydd.

”Ska vi vara en myndighet som utnyttjar våra sanktionsmöjligheter och driver på för bättre arbetsmiljö eller ska vi vara en informationsmyndighet?” skriver inspektörerna Eva Geijer och Ulla-May Skoog.

Sverige har i dag en arbetsmiljöinspektör per 16 000 anställda, minst i Norden.