IDEOLOGI. Under det vitsiga namnet ”Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg”, som leder tanken till Ulf Thoréns ”Arbetsgruppen för television inom Sveriges Radio” på sextitalet, pågår ett praktiskt ideologiskt arbete som är väl värt att följa, rapporter som publiceras som pdf eller i bokform.

Senaste pdf:en heter Gläntan i skogen och gör inget mindre än att inventera den socialdemokratiska idédebatten över hela världen, med gott om lästips och en skarp uppmaning att börja tänka utanför ramarna.

Senaste boken heter Jämlikhetsnormen, skriven av Anders Nilsson och Örjan Nyström. De tänker högt, och djupt, i dialog både med den politiska filosofin och med politiska frågor högt upp på dagordningen. En rik inspirationskälla både för tänkare och pragmatiker. Typ att ett teoretiskt försvar för fördelningspolitiken åskådliggörs genom ett förslag om att avskaffa den kommunala beskattningen och låta staten sköta fördelningen efter behov.