Bemanningsföretagen hävdar att Facken inom industrin ställer olagliga krav i sin avtalsplattform.

– Som jag ser det är det ett brott mot den nya svenska uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv när Facken inom industrin vill införa särskilda begränsningar som bara ska gälla för de anställda på bemanningsföretag, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen.

Det handlar om ett av de avtalspolitiska målen som de fem facken inom industrin enats om. Under rubriken Trygghet i anställningen skriver facken att de vill att inhyrning av arbetskraft inte ska användas för att lösa ett permanent arbetskraftsbehov och de vill också sätta stopp för inhyrning av personal när det finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning.

Grundidén i EU:s bemanningsdirektiv och den nya svenska lagen är att skydda de bemanningsanställda och se till att de har villkor som är likvärdiga andra anställdas villkor.

Henrik Bäckström anser att det inte är möjligt att begränsa tiden för inhyrning och inte heller är det i sin ordning att ge andra – de som är anställda av andra än bemanningsföretag – ett bättre återanställningsskydd är de bemanningsanställda.

– Det här är så uppenbart illegalt, säger Henrik Bäckström.

Tommy Andersson, avtalssekreterare hos GS, tror inte alls att det ligger till som Henrik Bäckström påstår. GS avtalssekreterare hämtar sina argument från tidigare avtalsuppgörelser. Under 2010 ingicks flera olika slags avtal om inhyrning av arbetskraft när det finns uppsagda med företrädesrätt till återanställning. GS och dess motparter kom överens om en förhandlingsordning för en sådan situation – om parterna inte kom överens ska en skiljenämnd avgöra. Och enligt Tommy Andersson är det en slags begränsning av inhyrningen i en sådan situation. Tillsammans med arbetsgivarna åkte GS till Bryssel och diskuterade en sådan avtalskonstruktion med jurister hos EU-kommissionen och fick till svar att det är helt i sin ordning, eftersom fack och arbetsgivare är överens om en sådan ordning.