Klicka på bilden för att se den i större format.

 

2012 är på väg att bli ett historiskt år på den svenska arbetsmarknaden. Aldrig har dödsolyckorna i arbetslivet varit så få som under de första tio månaderna i år, visar Arbetets granskning.

Inträffar det inga större katastrofer under november och december kommer vi att få den lägsta dödssiffran sedan Sverige började föra statistik över olyckorna 1955.

Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in 33 dödsolyckor från arbetslivet. Det innebär en nedgång med 30 procent jämfört med motsvarande period i fjol, och med över 50 procent jämfört med året innan.

– Det ser väldigt bra ut, säger Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Lågkonjunktur, riktad tillsyn och stora kampanjer från fack och arbetsgivarorganisationer bedöms vara de viktigaste orsakerna till den kraftiga minskningen.

Dödsolyckorna har halverats i byggsektorn och bland lantbrukare, två branscher som toppat den svarta statistiken under många år. Olyckorna minskar i samtliga branscher, utom transportsektorn.

Det är ingen slump, anser Martin Miljeteig, arbetsmiljöombudsman på Transport. Han ser en direkt koppling mellan olyckorna och det faktum att nästan vart femte skyddsombud motarbetas av arbetsgivarna i branschen.

– Skyddsombuden är de främsta förebyggarna av olycksfall, särskilt i vår bransch där det finns arbetsgivare som uppmanar till fusk för att klara tidspressen.

Otryggheten på arbetsmarknaden spelar också in, tycker Martin Miljeteig. Arbetarna känner sig inte trygga nog för att kunna säga ”nej, det är för halt, för farligt att köra ett fordon i dag”, berättar han.

Värst drabbade yrkesgrupper är, liksom tidigare år, lantbrukare, chaufförer, byggjobbare samt olika slags operatörer och montörer inom industrin.

De officiella siffrorna från Arbetsmiljöverket publiceras först efter årsskiftet tillsammans med den årliga arbetsskaderapporten. Det kan alltså dyka upp dödsfall som ännu inte rapporterats in av arbetsgivarna eller Försäkringskassan.

Men en eftersläpning med någon eller några olyckor kommer inte att bryta den positiva utvecklingen mot en rekordlåg siffra

– Just när det gäller dödsolyckor har vi en ganska bra koll, säger Kjell Blom.

Dessutom kan statistiken ändras åt båda hållen, påpekar han. Exempelvis är det möjligt att man nu stryker ett redan registrerat fall som visar sig vara hjärtinfarkt, snarare än arbetsolycka.

Berndt Jonsson är tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverket och hjärnan bakom myndighetens nationella program för att komma åt döds­olyckorna. Han vill dock se helårsresultatet innan han drar några slutsatser.

– Men självklart är det en positiv utveckling, säger han. Ingen ska behöva dö i sitt arbete, det är totalt oacceptabelt.

Nästan hälften av dem som dog på jobbet i år var 55 år eller äldre. Det är ett mönster som Berndt Jonsson känner igen från tidigare år. Märkligt nog handlar det ofta om män och egenföretagare inom jord- och skogsbruket med mycket erfarenhet och rutin, berättar han.

Annars är det de yngsta åldersgrupperna som är kraftigt överrepresenterade när det gäller allvarliga olyckor.

Berndt Jonsson tror att lågkonjunkturen och Arbetsmiljöverkets tillsyn av de värst drabbade branscherna kan vara viktiga förklaringar till nedgången hittills i år.

– Vi har haft stort fokus på jord- och skogsbruket samt på byggbranschen under flera år, men vi är förstås bara en av flera aktörer.

Också Sten Gellerstedt, utredare på LO, tror att lågkonjunkturen spelar en viktig roll. Bönderna hugger och säljer mindre virke när priserna är dåliga, samtidigt som det byggs mindre i landet.

Dessutom har det skett ett slags teknikskifte inom branschen. Det används mer och mer prefabricerat byggmaterial som innebär färre riskfyllda arbetsmoment.

– Byggjobbarna har blivit något av montörer och byggarbetet mer förutsebart.

Men även riktade kontroller av regionala skyddsombud och flera kampanjer från fack och arbetsgivarorganisationer kan ha bidragit till den positiva utvecklingen, påpekar Gellerstedt.

Exempelvis har Lantbrukarnas riksförbund (LRF) genom kampanjen Säkert bondförnuft kommit i kontakt med varannan bonde i landet, berättar Anders Danielson, projektledare och arbetsmiljöansvarig på LRF.

Han är positivt överraskad av årets siffror, men det räcker inte med bara ett bra år, anser han.

– Varje år tycker vi att dödsolyckorna borde bli färre, men de drar i väg utan att man kan hitta en bra förklaring.

Ensamarbete och okunskap är en viktig orsak till olyckorna bland lantbrukare, enligt en forskarrapport nyligen.

Andra orsaker enligt forskarna: Lantbrukare är hårt pressade av att arbeta snabbt då vädret medger. Arbetsliv och familjeliv flyter ihop. Många jordbruk drivs som deltids- eller fritidssysselsättning på kvällar och helger och det saknas ofta säker utrustning och kunskaper om riskerna.