LO:s nya lönemodell är förenligt med industriavtalet mellan fack och arbetsgivare. Det står ingenstans i det avtalet att märket ska uttryckas i kronor eller i procent, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare hos IF Metall.

Så låter hans direkta svar till Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe, som hävdar att LO-samordningens förslag till ny lönemodell är ett brott mot industriavtalet. Anders Weihe vänder sig emot att alla med en lön under 25 000 kronor i månaden ska få samma krontalspåslag som industrins anställda.

– Anders Weihe pratar mot bättre vetande. Normeringen kan mycket väl ske i kronor, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Han säger att poängen med industriavtalet är att löneförhandlingarna ska utgå från vad den internationellt konkurrensutsatta sektorn klarar att bära ekonomiskt. Och han hävdar att den överenskommelse som viktiga delar av den internationellt konkurrensutsatta sektorn sluter kommer att vara norm för resten av arbetsmarknaden.

– LO:s samsyn om detta är mycket tydlig, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Han säger dessutom att det inte finns något i industriavtalet som hindrar förändringar av relativlönerna.

Inte heller hos Medlingsinstitutet finns något som stoppar att vissa grupper på arbetsmarknaden närmar sig andra, enligt IF Metalls avtalssekreterare. Han säger att Medlingsinstitutet ska verka för god lönebildning.

Veli-Pekka Säikkälä anser att ändringar av relativlönerna faller inom ramen för god lönebildning om det inte uppstår några kompensationskrav från andra grupper på arbetsmarknaden. Hans inställning är att detta är möjligt att uppnå om det finns brett stöd för lönekraven.