Med längre visstidsanställningar, lägre ob- och semesterersättning och ändrade turordningsregler hoppas arbetsgivarna skapa mer jobb åt unga. Detta möts inte av något bifall från fackets sida.

Arbetsgivarna i Skogsindustrierna och Trä- och möbelföretagen vill ändra avtalsreglerna för unga. De har döpt modellen till kollektivavtal light. Enligt deras egna beräkningar skulle förändringarna ge jobb åt 60 procent fler unga.

– Det här är ett sätt att utveckla kollektivavtalsmodellen för att skapa nya jobb, säger Per Hidesten, förhandlingsdirektör hos Skogsindustrierna.

De två arbetsgivarorganisationerna har frågat sina egna medlemmar om vad de tror behöver ändras för att de ska kunna anställa flera unga. Resultatet är kollektivavtal light.

Arbetsgivarorganisationerna har sedan uppskattat hur många nya jobb för unga som de bantade kollektivavtalen skulle ge, och kommit fram till att de egna medlemsföretagen skulle ha anställt 1 800 unga fler förra året. Det är 60 procent fler än vad de anställde med gällande avtal.

– Det handlar om en kombination av pris och risk. Det finns en tröskel som företagen måste komma över för att anställa flera, säger Per Hidesten.

Han säger att det inte finns ett enstaka problem som gör det svårt att anställa unga, utan att det behövs flera olika åtgärder. Arbetsgivarna vill inte bara ha lägre ersättningar utan även möjlighet att undanta unga vid uppsägningar – för att kunna behålla dem som företagen börjat lära upp.

Pappers är en av Skogsindustriernas motparter. Där är avtalsombudsmannen Matts Jutterström inte det minsta förtjust i arbetsgivarnas idéer.

– Det skulle vara som att backa med röven före in i framtiden. Sänkt lön och sämre ersättningar ger inga fler jobb. Unga människor behöver löner som det går att leva på så att de kan bygga bo och skapa familj, säger han.

Han säger att sänkta löner har provats i andra länder. Det har inte givit några fler jobb utan bara sämre löner. Matts Jutterström pekar dessutom på att det redan är billigare att anställa unga. För dem under 25 år är arbetsgivaravgiften lägre och samtidigt får arbetsgivarna betala en mindre del av pensionsavgifterna.

– Arbetsgivarnas syfte är bara att få billigare arbetskraft. Det är en klasspolitik som skulle skärpa motsättningarna, och det skapar inget välfärdssamhälle, säger Matts Jutterström hos Pappers.

Arbetsgivarnas Per Hidesten tycker inte att det är konstigt att unga och oerfarna får lägre ersättningar. Den typen av bestämmelser finns redan i en del kollektivavtal – där lönen höjs i takt med att erfarenheten ökar.

Fakta

Kollektivavtal light skulle enligt Skogsindustrierna och Trä- och möbelföretagen innehålla:

• Undantag från turordningsreglerna för dem under 25 år för att kunna behålla unga.

• Förlängd visstidsanställningetill 36 månader och provanställning från 6 till 12 månader.

• Ingen arbetstidsförkortning de tre första anställningsåren.

• Lägre semesterersättning för dem under 25 år. 50 procent första året och 75 procent andra året. Full semesterersättning tredje anställningsåret.

• Alternativ arbetstid i stället för begreppet obekväm arbetstid, eftersom många unga inte vill vara låsta till dagtidsarbete. För den alternativa arbetstiden ska ersättningen vara 70 procent av ob-ersättningen.