Las-reglerna gör att färre får jobb, färre får fasta anställningar, företagen hyr in fler och anställda drar sig för att byta jobb. Det har arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen kommit fram till i en undersökning bland de egna medlemsföretagen.

Det är en enkätundersökning där en knapp fjärdedel av alla medlemmar i Teknikföretagen svarar på frågor om vad de anser vara effekten av lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarorganisationen hoppas att den här rapporten ska vara grunden för en långsiktig diskussion om anställningsreglerna.

– Först vill vi ta reda på hur det ser ut för att sedan diskutera. Om vi skulle presentera alternativa lösningar nu skulle vi inte få en bra diskussion, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

Undersökningen är gjord bland 750 företag och det innebär att svarsfrekvensen på enkätundersökningen är 75 procent. Bland resultatet finns bland annat att företagen anser att fler skulle anställas om det vore lättare att säga upp och att dagens las-regler gör att företagen höjer kvalifikationskraven för att anställa.

Förhandlingschef Anders Weihe hävdar att det anses tabu att diskutera lagen om anställningsskydd och att det inte går att får till stånd en sådan diskussion. Enligt honom finns det nästan en religiös föreställning – trossatser –  om att det är bra som det är.

På frågan om facket hävdade motsvarande – att det bland företagen finns en nästan religiös föreställning om att las orsakar nästan alla problem – glider han undan och säger att facket hävdar att anställningsreglerna är bra och att det är en maktfråga. Anders Weihe tycker inte att det är en maktfråga. Han vill i stället ha svar på frågan vilka effekter las har och hans svar finns i Teknikföretagens undersökning.

Anders Weihe kan dock se att nuvarande regler har någon positiv effekt och det är för den anställde.

– För en person som en arbetsgivare är på gång att säga upp ger reglerna en ordentlig prövning och genomlysning.

Men han säger samtidigt att reglerna inte skyddar någons anställning utan det som ger anställningsskydd enligt Teknikföretagens förhandlingschef är att företaget går bra och att den anställde har kompetens för jobbet.

Rapporten resonerar om uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl. Enligt rapporten är skillnaderna mellan de två uppsägningsskälen svårbegripliga och skribenterna frågar sig om det inte vore bättre med en och samma uppsägningsgrund oavsett skälen.

Anders Weihe säger att det egentligen är en hårfin skillnaden mellan om ett företag inte längre har råd att ha kvar sina anställda eller om en anställds arbetsprestation inte motsvarar lönen. Men så fungerar det inte idag.

– Bristande prestation har man överseende med.

Teknikföretagen kommer inte att ta upp några krav i avtalsrörelsen om anställningsreglerna. Organisationens strävan är att finna något grundläggande nytt och då är det förändringar i lagstiftningen som behövs eftersom las just är en lag. Anders Weihe säger samtidigt att det är i det politiska systemet det är svårt att få till stånd en ordentlig diskussion för att det bland politiker många gånger finns en ovilja att ändra på anställningsreglerna, eftersom det enligt honom finns en nästan religiös tilltro till nuvarande regler.