A-kassa, aktivitetsstöd eller socialbidrag spelar ingen roll. Nu vill regeringen införa samma krav på alla arbetslösa att söka jobb. Om de inte söker tillräckligt många riskerar de avdrag på ersättningen.

Bara en av tre arbetslösa får ersättning från a-kassan. Resten får aktivitetsstöd, som är lägre, eller också hänvisas de till socialkontoret för att ansöka om socialbidrag.

Regeringen sparar in drygt tre miljarder på de arbetslösa i år, trots att arbetslösheten ökar från 7,5 procent 2011 till 7,6 procent i år, enligt regeringens siffror.

A-kassan blir nästan två miljarder billigare än beräknat. Aktivitetsstödet beräknas kosta 1,3 miljarder mindre än budgeterat.

En del av förklaringen är att regeringen hade räknat med ännu högre arbetslöshet i våras, liksom fler deltagare i åtgärder. En annan orsak är att allt färre får a-kassa. Första halvåret 2007 fick 343 000 personer a-kassa någon gång. Under första halvåret 2012 hade antalet minskat till 208 000 – minus 135 000 på fem år.

Dessutom minskade ersättningen från a-kassan med två kronor per dag mellan 2010 och 2011. För deltagare med aktivitetsstöd minskade ersättningen från 9 600 kronor i månaden 2010 till 9 200 kronor i månaden 2011.

I budgeten talar regeringen om att det kommer ett förslag om hårdare krav på arbetslösa att söka jobb, oavsett om de får a-kassa, aktivitetsstöd och socialbidrag. Regeringen vill att socialtjänsten i kommunerna och Arbetsförmedlingen ska samverka för att få folk med socialbidrag att söka jobb.

I år ska Arbetsförmedlingen särskilt hålla koll på dem som deltar i åtgärder och se till att de söker jobb. Till nästa år kommer regeringen med ett förslag om nya regler för jobbsökande för dem som får aktivitetsstöd.