Är det inte märkligt att vi ofta läser om någon som gjort en klassresa, samtidigt som många energiskt förnekar att det finns klasskillnader i samhället? ”Klasser finns inte”, blir svaret. ”Och fanns de förut så försvann de med Per Albins Folkhem. Och finns de nu så har de ändå rest bort.”

Otryggheten är klassbunden. Att riskera bli arbetslös eller sjuk och få ett allt sämre stöd från samhället, sämre tillgång till bra sjukvård, sämre vård av unga och gamla, ingen rätt till arbete, sämre pensioner … Men överklassen blir allt rikare. De ökande klassklyftorna vidgar sig och spränger landet i delar som kommer allt längre bort från varann.

En färsk studie visar fyra generationer människor med olika bakgrund. Genom alla generationer går en röd tråd; den som är född rik och med hög social ställning behåller sin plats i samhället. Framgång visar sig mer kopplat till klassbakgrund än till utbildning.

Förnekandet av klasser har medverkat till att skapa en hemlöshet bland många. En känsla av att inte höra hemma nånstans, att vara utanför. Arbetarförfattarna kan stärka en arbetarrörelse som vill återfå tron på att det går att bekämpa orättvisor och förändra samhället till det bättre igen.

Ett folkhem som sprängts i bitar måste synliggöras ur ett underifrånperspektiv. De som hämtar dina sopor, som kör bussen, som arbetar i fabriker och gruvor, som tar hand om dina barn, sjuka och gamla, de som ges otrygga anställningar och aldrig får ett fast arbete; deras verklighet måste bli känd.

Arbetarrörelsen måste ta hjälp av kulturen och samarbeta mer med dagens arbetarförfattare. Mer stöd åt läsfrämjande verksamheter som arbetsplatsbibliotek, En bok för alla och Läs för mig pappa. Fackförbunden kan ge mer plats för texter som återspeglar arbetets berättelser, i sin press och på konferenser och kurser. Varför inte ordna en turné runt om i landet med arbetarförfattare mot regeringens klasspolitik?

På så sätt kan vi öka förståelsen för att vi tillsammans kan spela roll, ta plats och därmed förändra samhället. Göra klasskillnaderna tydligare för att kunna bekämpa dem.

Åke Johansson

Åke Johansson

Är tågmästare, författare och ordförande i föreningen Arbetarskrivare. Läs intervju i LO-Tidningen med honom apropå den senaste novellsamlingen.