Foto Paul Madej

– Vår reform var näst intill genialisk, säger förre arbetslivsministern Hans Karlsson (S), som på sin tid utökade arbetsgivarnas ansvar för sjuka anställda.

Trots att han själv drev en annan politik sågar inte den förre S-ministern förslaget om kortare sjuklöneperiod som dagens partiledare Stefan Löfven förde fram i sitt sommartal.

Hans Karlsson var arbetslivsminister i Göran Perssons regering 2002 – 2006, en tid då den höga sjukfrånvaron stod i poltikens centrum.

S-regeringens utredare, landshövdingen Jan Rydh, ansåg då att arbetsgivarna måste ha starkare ekonomiska drivkrafter för att rehabilitera sjuka anställda. Och regeringen höll med. Den 1 juli 2003 förlängdes den tid arbetsgivarna betalar sjuklön till sina anställda från två till tre veckor, samtidigt som ersättningsnivån till de sjuka sänktes från 80 till 77,6 procent.

Men den reform som Hans Karlsson fortfarande är så nöjd med kom den 1 januari 2005. Sjuklöneperioden förkortades då åter till två veckor – men från och med den tredje sjukveckan fick arbetsgivarna stå för 15 procent av kostnaden för sjukpenningen under hela sjukskrivningen.

– Den lösningen var väldigt bra, näst intill genialisk. Den träffade väldigt rätt, balansen mellan små och stora företag blev bra.

– Det var ett sätt att stimulera arbetsgivarna att göra allt för att sjuka skulle komma tillbaka. Det premierades.

2002 satte S-regeringen upp målet att halvera sjukfrånvaron till 2008, och Hans Karlsson anser att hans reform bidrog till att det målet nåddes med råge. Redan före den borgerliga regeringens drastiska reform av sjukförsäkringen den 1 juli 2008 var sjukfrånvaron nere på låga nivåer.

– Någonstans finns en ”normal” sjukfrånvaro, säger Hans Karlsson. Människor måste kunna vara sjuka utan att det ses som ett stort samhällsproblem.

– Hade jag fått fortsätta vara minister och vara med om hur sjukfrånvaron fortsatte nedåt, så hade frågan om att slopa drivkrafterna för minskad sjukfrånvaro kommit upp.

– För det är inte bra att arbetsgivarna betalar jättemycket för sjuklönen, om sjukfrånvaron inte är ett jätteproblem som man inte kan komma tillrätta med.

Medan S-regeringen lade en del av ansvaret för sjukfrånvaron på arbetsgivarna har den borgerliga regeringen lagt det på de sjuka. Hans Karlsson ogillar ”jakten på de sjukskrivna”.

– Den borgerliga regeringen har gjort groteskt mycket försämringar för de sjukskrivna. Det man kunde önska att Stefan Löfven hade sagt är: ”Nu ska vi göra det anständigt för människor som är sjuka”.

Ger kortare sjuklöneperiod fler jobb?

– Njae … jag är inte så säker på det. På marginalen kan en del arbetsgivare tycka att sjuklöneansvaret är lite läskigt för att det kan bli dyrt i undantagsfall. Men det har blivit ett politiskt mantra att reformer behövs för jobben, vilka reformer det än är. Så har Reinfeldt sagt i snart åtta år.

– Reformer behövs för att människor ska ha råd att vara sjuka. Det är det viktiga. Det saknar jag.

Läs mer om sjukpenningens historia på Försäkringskassans hemsida