Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Den starka svenska kronan kan leda till krympande sysselsättning om de nuvarande nivåerna håller i sig.

Kronan har under den senaste tiden handlats på historiskt höga nivåer. Från exportindustrin kommer krav på Riksbanken att sänka räntan för att vända utvecklingen.

– Effekten på sysselsättningen är helt klart negativ, eftersom det innebär en höjning av det relativa kostnadsläget. En första effekt är att företagens resultat försämras. Den starka kronan riskerar också att påskynda en pågående process där företag väljer att investera mer på andra håll, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Exportrådet.

Han betonar att Sverige är väldigt beroende av exportsektorn. Enligt hans modellberäkningar går 75 000 arbetstillfällen förlorade inom loppet av tre år om kronan fortsätter att vara lika stark som nu. Även IF Metalls förbundsekonom Erica Sjölander befarar att kronkursen kan leda till lägre tillväxt och sysselsättning.

– Nytt den här gången är att kronförstärkningen kommer i ett svagt konjunkturläge. Under tidigare nedgångar har kronan försvagats, vilket har gett en skjuts till exporten. Nu står vi inför mörka utsikter och dessutom behöver vi tampas med en stark krona, säger Erica Sjölander.

Men medan exportindustrin oroar sig över kronutvecklingen är stämningen en annan i andra delar av ekonomin.

– I handeln tar vi emot en kronförstärkning med öppna armar. Vi är väldigt importberoende. Billigare inköp innebär att marginalerna ökar, vilket behövs. I vilken mån de ökade marginalerna ger lägre priser eller ökad service genom fler anställda är svårt att förutsäga.

Konkurrensen är stenhård, säger Jonas Arnberg på HUI Research, en sammanslagning av Handelns och Turismens utredningsinstitut.

Handels förbundsekonom Stefan Carlén räknar dock inte med att den starka kronan ska ge något uppsving för sysselsättningen inom handeln.

– Turismen och besöksnäringen är viktiga. När kronan stärks tenderar det att öka utlandsresandet och minska besöken från andra länder, vilket dämpar den inhemska konsumtionen, säger Stefan Carlén.

Ekonomerna ser flera faktorer bakom uppgången i kronans värde. Stora överskott i utrikeshandeln bidrar till att stärka kronan. Dessutom har oron i euroområdet inneburit att Sverige framstår som en trygg hamn i jämförelse med omvärlden. Till det kommer att den svenska styrräntan ligger högre än många andra länders.

Osäkerheten kring om dessa faktorer kommer att kvarstå gör det svårt att säga om den nuvarande kronnivån är här för att stanna.

Forskningschefen på statliga Konjunkturinstitutet Göran Hjelm hävdar att kronuppgången kortsiktigt inte har så stor betydelse för arbetsmarknaden, eftersom personalförändringar kostar och det finns verktyg för företagen att gardera sig mot valutasvängningar.

– Men om förstärkningen består under ett år eller längre kan det uppkomma sysselsättningseffekter, säger Göran Hjelm.

Han tror att en fortsatt stark krona kan förstärka den omvandling som den svenska ekonomin står inför med växande tjänstesektorer och färre jobb inom industrin.

– En snabbare strukturomvandling kan vara mer kostsam och leda till lägre sysselsättning under en övergångsperiod, eftersom det är krävande och tar tid att flytta personer till andra delar av ekonomin, säger Göran Hjelm.