För att öka säkerheten för det hårt olycksdrabbade skogsbruket drar Arbetsmiljöverket igång en landsomfattande granskning. 1 500 arbetsställen ska inspekteras under två år. Samtidigt skärps reglerna vid arbete med röj- och motorkedjesågar.

Branschen är en av de mest olycksdrabbade i förhållande till antalet anställda, närmare 30 000 personer. Hittills i år har sex personer dött vid trädfällning, alltså i snitt en dödsolycka i månaden.

Mellan 2007 och 2011 dog 26 personer inom skogsbruket. Det anmäldes närmare 600 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och drygt 100 arbetssjukdomar.

Fyra av tio olyckor sker i samband med att man halkar, fastnar i rötter, ramlar ur skogsmaskiner eller tappar kontrollen över kraftfulla handverktyg. Men långtifrån alla olyckor anmäls. Mörkertalet bedöms vara stort.

– Nu satsar vi för att öka säkerheten i en av Sveriges viktigaste näringsgrenar, säger Mikael Sjöberg, gd på Arbetsmiljöverket. Vi vill att skogsföretagen arbetar med att förebygga olyckor för att pressa tillbaka antalet skador och dödsfall.

Trenden inom dagens skogsbruk är att antalet småföretag växer. Många av dem brister i sitt ansvar som arbetsgivare och när det gäller säkerhetstänkandet jämfört med de stora skogsbolagen.

Arbetsmiljöinspektörerna kommer bland annat att granska hur väl de små företagen bedömer riskerna för allvarliga skador när träd fälls och skog avverkas. Hur många skogsarbetare som är minderåriga och om dessa undantas från arbetsuppgifter som är förbjudna för dem.
Om de som arbetar ensam i skogen har möjligheten att snabbt kalla på hjälp,
och om de anställda använder skyddsutrustning vid arbete med röjsågar och motorkedjesågar.

Från 1 december i år gäller nya regler för användning av dessa verktyg. Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och göra riskbedömning innan verktygen används.

De nya reglerna innebär också krav på produkter, användning och utbildning. Anställda som arbetar med motorkedjesåg måste uppvisa godkänt resultat från ett teoretiskt och praktiskt prov.

Arbetsgivare som låter anställda använda motorkedjesåg utan godkänd utbildning ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor per användare.