Arbetsmarknadsministerns förslag om nya regler för tillfälliga anställningar kritiseras för att det är för krångligt och för att förändringar är små.

– Det är bra att ministern erkänner att det behövs förändringar för att leva upp till EU-rätten. Den här förändringen löser dock inga problem, säger Samuel Engblom, chefsjurist hos TCO.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström vill att en person ska få vara visstidsanställd i högst två år och ha vikariat i högst två år. Och om tidsgränserna överskrids ska anställningen övergå i en fast anställning. I praktiken betyder det att en person kan ha tillfälliga anställningar i nästan fyra år utan att få fast arbete. I ministerns förslag ingår också att det högst får gå tre månader mellan de olika anställningarna för att de ska räknas samman.

De nuvarande reglerna är liknande. Skillnaden är att tidsbegränsningarna till två år för visstid och för vikariat ska ske inom en ramtid på fem år för att kunna övergå i en fast anställning.

– Det här blir alldeles för krångligt  och förändringen är för marginell för att svara mot vår och EU:s kritik, säger TCO:s Samuel Engblom.

2007 anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen för att de svenska visstidsreglerna öppnade för missbruk och gör det möjligt att stapla tillfälliga anställningar på varandra. För två år sedan begärde EU att Sverige skulle ändra reglerna för att sätta stopp för möjligheten att stapla tillfälliga anställningar på varandra.

Sofie Rehnström är jurist hos LO. Hon har liknande invändningar som sin kollega på TCO. Hon säger att det väl är någon slags förbättring.

– Men det är fortfarande möjligt att missbruka tillfälliga anställningar. Kanske det blir lite besvärligare än tidigare. Arbetsgivarna kan göra uppehåll på tre månader mellan anställningarna och kan låta två personer turas om att ha jobb, säger hon.

Nu ska arbetsmarknadsministerns förslag gå ut på remiss.

Samuel Engblom har ett annat förslag. Han och TCO tycker att alla slags tillfälliga anställningar sammanlagt ska få pågå i högst tre år under en femårsperiod. Och om de löper under längre tid ska de omvandlas till fasta jobb.