DO rättar sig efter den massiva kritiken. Myndigheten bildar en ny avdelning – »enheten för aktiva åtgärder« – som ska börja granska lönekartläggningarna.

I april bildade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en ny avdelning för så kallade aktiva åtgärder i arbetslivet. Den består av nio utredare som håller på att ta fram metoder för hur man ska bedriva tillsynen. Till en början ska enheten granska 25 arbetsgivares lönekartläggningar.

Peter Tai Christensen är tillförordnad chef för den nya avdelningen. Han säger att han inte vill sticka under stol med att DO inte granskat några lönekartläggningar, och han tycker det är beklagligt.

– Man kan inte lägga till rätta misstag som begåtts i det förflutna. Men den nya enheten innebär att vi kommer att ha fokus på tillsynen.

Han berättar att DO hittills haft en kraftig slagsida mot individärenden som krävt väldigt mycket resurser.

– När vi tittar i backspegeln är det något vi själva är kritiska till.

Det innebär att DO nu har gjort om sin delar av sin verksamhet.

– Vi har gjort en omprioritering som vi tycker stämmer bättre med vårt uppdrag.

Samtidigt betyder det inte att DO tidigare lagt för mycket resurser på något annat, förklarar Peter Tai Christensen.

– Vi har faktiskt ett uppdrag att motverka rasism och homofobi, vilket kräver betydligt mer resurser än dem vi har.

Kan facken räkna med DO framöver?

– Jag tror att när DO börjar bedriva tillsyn igen kommer också arbetsgivarna att leva upp till lagens krav. Risken att man struntar i lönekartläggningen för att man utgår ifrån att ingenting händer kommer att minska.

Det krävs tillstånd från DO för att facken ska kunna driva tvister till nämnden mot diskriminering. Men enligt Peter Tai Christensen har DO aldrig sagt nej till ett fack som velat gå till nämnden.

– Vi tycker att facket borde ha talerätt på samma villkor som DO. Vi känner inte att vi borde ha förtur, säger Peter Tai Christensen som var utredare på Jämo under den så kallade miljongranskningen.