… med korta, välskrivna manifest blir allt oumbärligare för hen som vill ha en alldeles egen livsstil. För det är det det handlar om väldigt mycket. Att själv definiera sina preferenser är ett slags grundval för att kunna känna sig som medborgare. Politiska estetiska sexuella eller mediavanor. Att inte falla in i kategorierna. Och kunna byta friskt. Senast ut är den spränglärde förläggaren Carl-Michael Edenborg, som på 56 glesa sidor lär oss relatera till det postpornografiska tillstånd som håller oss fångna så länge vi suktar efter hemligheter och avslöjanden men som vi kan befrias ifrån genom aktivt njutande. Kommunistiska orgasmer utlovas!

Nytt Manifest

Det parapornografiska manifestet

Författare: Carl-Michael Edenborg
Förlag: Ink

Övriga manifest: det postdigitala, det barnsliga och det nätpolitiska.

Citat: "Parapornografin erkänner att den lever i symbios med autoerotiken, men den förnekar existensen av ett stabilt subjekt, betraktar kroppen som en öppen ordning, pläderar för en mångfald av begär och arbetar med ett myller av erogena zoner och intensiteter.”