LO-kongressen säger nej till ett gemensamt integritetsavtal. Kongressen går på LO-styrelsens linje – omöjligt att utarbeta ett avtal som passar alla förbund.  

Styrelsen delar dock motionärernas uppfattning om att det krävs ett tydligt regelverk som parterna kan hålla sig till och understryker att LO utreder rättsläget och ska ta fram förslag till åtgärder.

Styrelsen konstaterar att det regelverk som skyddar arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt och skapar godtycke när det gäller kontroller av anställda och arbetssökande.

Förbunden har hittills försökt lösa problemen på olika sätt, alltifrån fullständig reglering i kollektivavtal till ingen reglering alls.

Exempel på områden där den enskilde medlemmens integritet kan kränkas är bland annat: kameraövervakning, drogtester, medicinska tester av olika slag, loggning i telefoner, internettrafik och GPS-system.

Dessutom ställer allt fler arbetsgivare krav på att arbetssökande ska lämna utdrag ur olika register, exempelvis belastningsregistret, försäkringskassan eller rentav information om privatlivet.

LO-kongressen bifaller dock motionärernas förslag till att LO ska följa de förändringar som sker i svensk lagstiftning och påverka besluten genom dialog med politiker.