Navelsträngen till det grekiska facket är på väg att skäras av. Hela systemet för hur grekiska LO finansieras håller på att försvinna.

– Vad som händer om inte facket får några pengar … ja … är det en retorisk fråga? undrar Stephen Pursey på FN-organet ILO som följer utvecklingen på arbetsmarknaden i Grekland.

Det handlar om hur GSEE (grekiska LO) ska få pengar i framtiden.

Kring andra världskriget gjorde facket en uppgörelse med tre arbetsgivarorganisationer om att inrätta olika sociala fonder.

Välfärdsfonden (OEE – Ergatiki Estia) skulle användas för att hjälpa de fattigaste att få råd med semester. Cirka 25 procent av pengarna från denna fond går till facklig verksamhet, bland annat till byggnader och administration.

I mars i år vände och vred trojkan – EU-kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken – på olika sätt att spara pengar och kom fram till att de fonder som fack och arbetsgivare kommit överens om skulle skrotas.

– Facket blev nog ett oskyldigt offer. Jag tror inte att trojkan var medveten om konsekvenserna, säger Stephen Pursey.

– Jag tror att till och med EU:s trojka vill hitta en lösning men det kommer ända att bli svårt att hitta på ett helt nytt system för att finansiera facket. Det kommer att ta lång tid, säger han.

Tidigare i år tog Giannis Panagopoulos, ordförande för GSEE, emot Arbetet för en intervju på sitt tjänsterum i Aten. Han hade just träffat chefen för en av de sociala fonderna som fack och arbetsgivare byggt upp. Det stod klart att pengarna inte längre skulle flyta in till facket.

Han var uppgiven. En navelsträng som håller på att klippas av och en fackföreningsrörelse som får allt mindre att säga till om vid förhandlingsborden.

Uppgörelser mellan fack och arbetsgivare sidsteppas, enligt honom, när trojkan ställer sina krav på ekonomisk sanering.

– Arbete har blivit en vara som säljs över disk i Grekland, ungefär som broccoli, sa han. Alla uppgörelser mellan fack och arbetsgivare har lösts upp. Det är inte längre en förhandling om priset på arbete. Antingen köper arbetsgivarna eller så gör de det inte.

– Det här är en utveckling som hela Europa bör vara orolig för, fortsatte han.

Giannis Panagopoulos varnade för att de tuffa sparkraven kunde få allvarliga följder för demokratin.

Precis när han sa det drog ett stort demonstrationståg förbi på gatan nedanför hans fönster. Alites leres ergatopateres”, skaldade vänsterdemonstranterna: ”Smutsiga skurkar ni fackbasar”.

– Demonstrationerna är det min­sta som kan hända. Nästa steg är en massiv social explosion. Det kan bli som i Latinamerika tidigare, sa han.

Detta var tre månader före förra veckans val då det nynazistiska partiet Gyllene gryning röstades in i parlamentet och det marxist-leninistiska kommunistpartiet KKE fick ett starkare väljarstöd.