Klicka på diagrammet för att se det i större format.

LO-ekonomerna räknar med mycket svag tillväxt och stigande arbetslöshet i år. Något som får dem att efterlysa lägre styrränta och stimulansåtgärder.

Jämfört med andra prognosmakare ger LO-ekonomerna i sin vårprognos en aning mer pessimistisk bild av det ekonomiska läget. De tror att tillväxten landar på mycket blygsamma 0,4 procent i år, för att nästa år uppgå till mer normala 2,5 procent.

– Den svenska ekonomin är väldigt känslig för svängningar i den internationella handeln. De dystra utsikterna för Europa påverkar oss. Flera länder faller nu tillbaka och redovisar negativ tillväxt. Det i kombination med nedskärningar i många länder slår mot exporten och tillväxten, säger Ola Pettersson, LO:s chefsekonom.

LO-ekonomerna levererar också brasklappen att deras prognos för Europa kan komma att visa sig överdrivet positiv. De varnar för att den nuvarande strategin för att lösa krisen i euroområdet är otillräcklig och delvis kontraproduktiv.

– Vissa agerar som om det endast vore en skuldkris. När det egentligen bara är några få som har uppträtt oansvarigt. Det leder till en alltför ensidig inriktning på snabba nedskärningar, vilket kan skada tillväxten och förlänga processen, säger Ola Pettersson.

Han pekar på att det grundläggande problemet i flera länder är svag konkurrenskraft, uttryckt i stora underskott i deras utrikeshandel.

– Återställa konkurrenskraften kan man antingen göra genom lägre kostnader och löner eller via högre produktivitetstillväxt än omvärlden. Det senare kräver offentliga investeringar. Om man nu skär ner för kraftigt kan det hämma produktiviteten, säger Ola Pettersson.

Han bedömer att omvärldsläget kommer att få effekter på den svenska arbetsmarknaden, som dock hittills visat hälsotecken. Antalet nyanmälda platser och varsel ligger på nivåer som LO-ekonomerna inte betecknar som illavarslande. Den senaste sysselsättningsstatistiken har också fått statliga Konjunkturinstitutet att tro att arbetslösheten redan kan ha nått sin topp.

Men LO-ekonomerna gör en annan bedömning. De tror att arbetslösheten kommer att stiga och i höst nå upp till åtta procent, för att därefter bara falla tillbaka långsamt.

– Vi räknar med att företagen vill ha en viss produktivitetsnivå, och därför kommer att göra personalförändringar för att parera den minskade produktionen. Det är ingen våldsam utveckling vi ser framför oss, men vi räknar med en anpassning till avmattningen som vi såg i slutet på förra året, säger Ola Pettersson.

Stigande arbetslöshet i ett läge med hög långtidsarbetslöshet gör att chefekonomen prioriterar satsningar för att höja kvaliteten i den aktiva arbetsmarknadspolitiken högst i den ekonomiska politiken.

LO-ekonomerna upprepar sin kritik mot att varken Riksbanken eller regeringen tar ansvar för stabiliseringspolitiken. I likhet med många andra efterlyser de räntesänkningar för att få fart på ekonomin. Något som Riksbanken aviserat att den inte planerar.

Dessutom är regeringen för försiktig, enligt LO-ekonomerna. De tycker att agerandet präglas av en strävan att hålla igen vid konjunkturnedgångar för att kunna sätta in åtgärder om det skulle bli ännu värre.

– Regeringen har utvecklat en egen ekonomisk teori. En procyk­lisk sådan, där det gäller att öka utgifterna när det går bra och minska när det går dåligt. Det går på tvärs med etablerad ekonomisk teori och är en mycket dålig idé, säger Ola Pettersson.

Fakta

Mer utbildning och bättre a-kassa

Några konkreta finanspolitiska förslag som LO-ekonomerna presenterade i sin vårprognos i går, torsdag.

• Kraftig utökning av arbetsmarknadsutbildningarna.

• Utbildnings­lyft för att reparera gymnasie­skolans tillkortakommanden.

• Förbättrad a-kassa.

• Tillfälligt höjda statsbidrag till kommunerna.