– Många av de utförsäkrade har en psykisk diagnos och är redan väldigt sårbara. Det gör att ett negativt beslut från Försäkringskassan kan få allvarliga konsekvenser.

Hur vanligt är det med självmord bland utförsäkrade?

– Det är svårt att veta. Men vi har gjort två enkäter, i den ena uppger 4,8 procent att de gjort självmordsförsök. Nästan varannan har självmordstankar. Rent statistiskt vet man att ungefär ett av tio självmordsförsök lyckas.

(Tillfrågade i de två enkäterna var 124 respektive 263 utförsäkrade.)

Hur reagerar dina patienter när de blir utförsäkrade?

– Många berättar hur de blivit sjuka av själva utförsäkringsprocessen. Det ironiska är att först när man kan ordna försörjningen kan man börja tänka på att få livet i övrigt att fungera och kanske drömma om en ny sysselsättning.

Du har sagt att du får ett avskedsbrev i veckan. Är det så?

– Det var under en period när vi hade ett krisforum med ett 60-tal personer för att försöka hjälpa människor medicinskt och juridiskt. Jag tror att den värsta perioden var 2009, då de nya reglerna kom som en blixt från en klar himmel. Nu är männi­skorna lite mer förberedda.

En del forskare menar att man ska vara försiktig när man skriver om självmord, eftersom det kan trigga andra?

– Jag tycker tvärtom. Det värsta är att få ett avslag, vara helt oförberedd och känna sig ensam i världen. Vet man att det har hänt andra kan det minska känslor av skam och skuld. Det ingår i det politiska spelet att anklaga dem som påtalar problemet för att sprida oro.

Vad säger dina patienter om ditt engagemang?

– Människor blir tacksamma när man lyfter fram deras verklighet. Det ger någon form av bekräftelse och hopp. Det finns mycket misär bland utförsäkrade som inte är lika drastisk som självmord. Jag har patienter som avbokar besöken för att de inte har råd med resan eller medicinen.