Foto: Henrik Montgomery

 

Moderaternas nya partisekreterare Kent Persson, som efterträder Sofia Arkelsten, har tidigare sökt samarbete med den avhoppade Sverigedemokraten David Kronlid.

Denna invit i Örebro kommun ligger förvisso Kent Persson i fatet, speciellt då David Kronlid klart markerat att han fortfarande stöder Sverigedemokraterna på riksplanet även om han hoppar av kommunalpolitiken.

Men det hela tyder mer på dåligt omdöme från Kent Persson än något slags dold agenda i form av en till moderat förklädd sverigedemokrat.

Samtidigt är dåligt omdöme tillräckligt illa för en partisekreterare.

Moderaternas nu avsatta partisekreterare Sofia Arkelsten uppvisade ju gång på gång en så gott som outsinlig källa av dåligt omdöme, när hon utan tanke tog emot bjudresor och därefter var närmast genant undrande om varför hon inte borde ha gjort det.

Eller när hon utan omsvep påstod att Moderaterna var med och drev igenom fri och lika rösträtt, trots att moderaternas föregångsparti Allmänna valmansförbundet in i det sista röstade emot rösträtt för kvinnor.

Kent Persson borde ligga betydligt lägre och undvika kontroversiella yttranden under ganska lång tid fram.

Om det nu är möjligt.

Från Örebro kommun framskymtar en bild av kommunalpolitikern Kent Persson som haft svårt att samarbeta även med sina egna partikamrater.

Frågan är om han har lättare att tygla sina ord när han möter pressen.