Seko varslar om strejk till stöd för Handels avtalskrav. Seko strejk stoppar i praktiken all asfaltbeläggning i Sverige.

– Vi stöder Handels krav för jämställda löner och trygga anställningar. Deras krav ligger helt i linje med det vi kommit överens om i LO-samordningen. Jämställdheten kan inte längre vara ett ansvar som bara vilar på kvinnorna, säger Sekos ordförande Janne Rudén i ett pressmeddelande.

Varslet omfattar omkring 220 Seko-medlemmar på 79 asfaltverk. Varslet innebär total strejk från natten mot måndag den 23 april.