”Jag vill jobba!” Det blir temat för LO-kongressen den 25 till 28 maj. I dag presenterades LO-styrelsens rapport till kongressen. Den heter Full sysselsättning.

– Kampen för jobben är en av våra mest grundläggande uppgifter, konstaterar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Kongressen är bara början. Att ta fram en politik för full sysselsättning blir en huvuduppgift för den nya LO-ledningen under de kommande fyra åren. Wanja Lundby-Wedin hoppas att det ska leda ett nytt kontrakt mellan regeringen, facket och arbetsgivarna.

LO vill se ett nytt kunskapslyft, fler subventionerade anställningar och en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring. Det är tre centrala förslag i rapporten.

Framför allt vill LO ha nya perspektiv. Regeringens politik är ensidigt inriktad på att det ska ”svida i skinnet” på sjuka och arbetslösa genom lägre ersättningar och högre skatter.

– Det är uppenbart att den politiken inte leder till att fler får arbete, säger Wanja Lundby-Wedin och fortsätter:

– Vi lägger tonvikten på människors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är inte viljan att arbeta som saknas.

Ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg har svårt att få jobb. Kunskapslyftet innebär att arbetslösa ska kunna läsa in gymnasiet med generös finansiering.

Antalet långtidsarbetslösa ökar på ett sätt som ”saknar motstycke”, enligt LO-basen. Fler subventionerade anställningar ska hjälpa dem tillbaka till arbetsmarknaden.

Dålig arbetsmiljö gör att många i LO-yrken tvingas sluta jobb i förtid. Det ska mötas med större krav på arbetsgivarna om anpassning och rehabilitering. En obligatorisk rehabiliteringsförsäkring ska utredas.

LO-rapporten är en faktatung genomgång av forskning och statistik. Förslagen syftar till att visa hur fler kan få arbete.

– Hur ska Sverige åter bli ett samhälle med full sysselsättning? som LO:s chefsekonom Ola Pettersson formulerar frågan.

Ökad jämställdhet är ett svar. 150 000 fler kvinnor skulle jobba om kvinnor arbetade lika mycket som män. För att nå dit krävs bättre barnomsorg, till exempel nattöppna dagis, och bättre äldreomsorg. Dessutom måste LO och förbunden jobba för att få in rätt till heltid i kollektivavtalen. Föräldraförsäkringen ska tredelas. Båda föräldrarna ska vara hemma minst en tredjedel av tiden.

Arbetsmiljön ska förbättras. Det ska bli möjligt att jobba ett helt yrkesliv även i LO-yrken. Steg ett är att ta fram en handlingsplan för de mest utsatta yrkesgrupperna. Dessutom krävs bättre rehabilitering och kollektivavtal om företagshälsovård om alla. Dessutom behövs möjligheter att gå ner i arbetstid några år före pensionsåldern.

Djupdykningarna i konjunkturen måste begränsas. Det går inte att upprätthålla full sysselsättning i samhälle som gång på gång skakas av djupa kriser.

Det som krävs är bättre stabilitetspolitik, höjda kapitaltäckningskrav på bankerna, statsstöd till korttidsarbete i kristider och lättnader för kommunerna. De ska inte tvingas dra i nödbromsen så fort det blir kris.

Fakta: Jobb åt alla

LO-rapporten ska behandlas på kongressen. LO-kongressen ska slå fast en plattform för LO:s politik och krav för full sysselsättning.
Närings- och industripolitiken är inte med i LO-rapporten. Det blir en uppgift för den nya LO-ledningen att ta fram en politik på dessa områden under de kommande fyra åren.