Spelföretaget Unibet är sämsta bolaget på att rekrytera kvinnor till sin ledningsgrupp. I dag släpptes listan som visar hur jämställda börsbolagen är.

Fyra av tio börsbolag saknar helt kvinnor i sina ledningsgrupper, enligt ett pressmeddelande från stiftelsen Allbright.

– Det är uselt. Bland USA:s 500 största bolag är det elva procent som inte har någon kvinna, säger stiftelsens vd Rebecca Lucander till TT och jämför med de svenska bolagen.

Allbright har sedan 2009 kartlagt och rankat börsbolag utifrån hur många kvinnor som finns i bolagens ledningsgupper.

Bäst på jämställd ledning är hälsobranschen, vilket också speglar kvinnors studieval. Medicin, kemi, bioteknik och farmalogi är ämnen som prioriteras inom denna bransch och ämnen som lockar fler kvinnor än män, enligt rapporten. Näst bäst är sällanköpsbranschen, och i den framför allt klädbranschen.

Sämsta branschen är kraftförsörjning, där Allbright inte kunde hitta kvinnor vare sig i ledningsgrupper eller styrelser, detta trots att 34 procent av de anställda i branschen är kvinnor.

Rapportens svarta lista, där de bolag som är helt utan kvinnor i ledningsgruppen listas, består i år av 100 bolag. I förra årets rapport var det 102 bolag.

Under året har antal bolag med mer än 30 procent kvinnor i styrelserna också ökat. Rapporten visar att kvinnor rekryterar kvinnor, av de tio bästa bolagen när det gäller antal kvinnor i styrelserna har fem kvinnliga vd:ar.