Det har lagts ett par så kallade indikativa bud på Saab Automobiles konkursbo, enligt konkursförvaltaren Hans Bergqvist som på tisdagen höll en telefonpresskonferens. Han säger inte vilka budgivarna är.

Fortfarande handlar det om 4–5 intressenter som vill åt helheten. Övervägande delen är utländska men även svenskt intresse finns.

– Det är ett mål att sälja huvudstoden, framför allt det som omfattar biltillverkning i Trollhättan, säger Bergqvist.

Med indikativa bud menas att det inte är bindande slutbud utan en tydlig intresseanmälan och ett startskott för en tätare dialog med konkursförvaltarna.

– Ett bud är inte bara fråga om pengar, man måste också ha en genomtänkt affärsidé som har en realism i genomförandet. Det måste finnas en långsiktig plan, säger Hans Bergqvist.

Han betraktar de indikativa buden som intressanta och målsättningen är att en lösning ska kunna vara i hamn under februari månad. Sedan återstår avtalsförhandlingar.

– I en sådan här försäljningssituation lämnar man ut information successivt och man avsätter tid för att överlägga med intressenterna allt eftersom intresset från dem konkretiseras, säger Hans Bergqvist.

Enligt olika medieuppgifter ska såväl kinesiska Youngman och indiska Mahindra ha lagt bud.

Den senaste veckan anser Bergqvist att förvaltarna har fått en bättre överblick över konkursboets skulder och tillgångar och även de komplicerade frågorna kring rättigheter. Vad gäller möjligheten att tillverka nuvarande Saab 9-3, som ingår i Youngmans plan, säger Hans Bergqvist att både förre ägaren General Motors och kinesiska BAIC, som köpt verktyg och rättigheter, har visst inflytande. Om de måste lämna sitt godkännande beror på hur intressentens plan ser ut, enligt Bergqvist.