– Arbetsförmedlingen har inte fog för att neka en person arbetslivsintroduktion en andra gång, säger Angelin Olsson De Groat, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Av regeringens förordning om arbetslivsintroduktion framgår inte om det är möjligt att få en andra period med arbetslivsintroduktion när man blir utförsäkrad för and­ra gången.

– Att det inte går är en tolkning som Arbetsförmedlingen i Motala har gjort, säger Angelin Olsson De Groat, som har undersökt reglerna på uppdrag av Anneli Thörnroths fackförbund Kommunal.

– Kruxet är att Arbetsförmedlingen inte har givit någon motivering. Vi har begär ett skriftligt beslut, men ännu inte fått något. Därmed kan vi inte överklaga och reda ut om Arbetsförmedlingens tolkning är riktig.

För att bringa klarhet har Ange­lin Olsson De Groat kontaktat avdelningen kundrelationer på Arbetsförmedlingen, och fått beskedet att man generellt bara kan få arbetslivsintroduktion en gång. Då arbetsförmedlingen har utrett den försäkrade och funnit att hon inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, utan ska tillbaka till sjukförsäkringen för medicinsk vård och rehabilitering, har arbetsförmedlingen gjort sitt. Bara i de undantagsfall där individen blivit friskare kan en andra arbetslivsintroduktion bli aktuell.

Lars Breil vid kundrelationer på Arbetsförmedlingen bekräftar i ett mejl till LO-Tidningen:

”Då programmet främst är en introduktion till och förberedande för annat arbetsmarknadspolitiskt program kan en person delta i programmet endast en gång. Om någon redan deltagit på grund av att dagarna med sjukpenning tagit slut och därefter också förbrukat tid med tidsbegränsad sjukersättning får anvisning till något annat program göras, men endast efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning.”

Men via Arbetsförmedlingens press­tjänst meddelar Henrietta Stein, chef för enheten rehabilitering till arbete, att det visst går att få arbetslivsintroduktion mer än en gång. Beskeden går alltså isär.

– Ganska många kan hamna i samma situation som Anneli Thörnroth, säger Angelin Olsson De Groat.

Inger Hjärtström, ombudsman vid Kommunal, berättar att fler medlemmar är på väg att utförsäkras för andra gången.

– Det läge Anneli Thörnroth hamnat i är förskräckligt. Det är ett kallt samhälle.