Ett deltagande i europakten kan vara köksvägen in till ett samarbete som på sikt betyder euro i Sverige, har de sex LO-facken i 6F kommit fram till. De riktar hård kritik mot Wanja Lundby-Wedin som uttalat sitt – och LO:s – stöd för ett svenskt deltagande.

– Vi diskuterade saken på LO-styrelsen i måndags, berättar Hans Tilly, ordförande i Byggnads. Det slutade med att vi skulle gå igenom vad ett svenskt deltagande i europakten betyder – och sedan ta ställning på nästa styrelsemöte.

– Därför blev jag mycket förvånad när Wanja Lundby-Wedin i LO:s namn ger ett kraftigt stöd för pakten.

6F består av Byggnads, Seko, Transport, Elektrikerna, Fastighets och Målarna. De går i dag ut och kritiserar Lundby-Wedins pressmeddelande från i tisdags.

– Vi vill göra alla medvetna om att de skrivningar som är aktuella kan vara en smygväg in i själva eurosamarbetet, säger Hans Tilly.

Han och de andra 6F-ledningarna hävdar att Sverige måste kräva ett formellt undantag från att införa euron – i ett särskilt protokoll. Det har Danmark och Storbritannien, som därmed har försäkrat sig om att de slipper euron.

– Jag har uppenbarligen gjort fel bedömning, vi har olika uppfattning om europakten är en köksväg in i euron, säger Wanja Lundby-Wedin till Kommunalarbetaren.

Hon har tidigare aldrig upplevt att ett eller flera LO-förbund öppet tar avstånd från vad hon har uttalat i sakfrågor.

– Näe, vi har inte tagit upp saken direkt med Wanja, säger Hans Tilly. Vi gick direkt till medierna, på samma sätt som hon gjorde med sitt uttalande.

Wanja Lundby-Wedin håller med honom om att LO:s styrelse inte har fattat något formellt beslut i frågan.

– Men jag redogjorde i styrelsen för min uppfattning och ingen sa emot även om det fanns farhågor för att en svensk anslutning riskerar att bli en köksväg in i euron, säger hon till KA.

Hans Tilly hoppas att uttalandet från 6F ska öppna ögonen på Socialdemokraterna i riksdagen och få dem att kräva ett särskilt protokoll för att gå med på svenskt deltagande i europakten.

– Och i första hand är kritiken riktad mot regeringen, säger han.

Fakta

Europakten

En regel införs i nationell lag om att budgetunderskott inte får överskrida 0,5 procent av BNP.

Länder som bryter mot det ska av EU:s domstol kunna dömas att böta en summa motsvarande 0,1 procent av sin egen BNP till euroländernas räddningsfond.

En ”korrigeringsmekanism” införs i nationell lag som automatiskt åtgärdar för stora underskott.

Reglerna ska "helst" skrivas in i grundlag.

De euroländer i pakten som inte inför reglerna kan dras inför EU:s domstol.

Icke euroländer ska informera om förberedelser inför och resultat av eurotoppmöten. De kan få delta i ett möte per år om de uttalat sin avsikt att följa pakten och sagt ja till den.

Paktens regler ska bara vara bindande för länder som gått med i valutaunionen.

Icke euroländer kan ansluta sig till pakten utan att omfattas av de nya kraven på budgetdisciplin.

Icke euroländer kan frivilligt binda sig till delar eller till hela paktens krav (TT).

Källa: TT