Fler kvinnor än män blir sjukskrivna i dag, och fler kvinnor måste av hälsoskäl lämna sina jobb i förtid. Detta vill regeringen ändra på, och Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att under tre år undersöka hur arbetslivet skulle kunna bli säkrare för kvinnor.

– Vi hoppas att projektet ska kunna öka medvetenheten om kvinnors förutsättningar på olika arbetsplatser, säger Minke Wersäll som är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Myndigheten har fått 20,5 miljoner kronor för projektet som kommer att märkas runt om i landet i alla verkets distrikt. Utanför verket kommer forskarlag att sammanställa den forskning som finns om kvinnors arbetsmiljö, och myndigheten kommer också att ordna seminarier för att öka kunskapen om hur man kan förebygga risker. Både arbetsgivare och fackrepresentanter är tänkbara deltagare i seminarierna, men än så länge är projektet bara i planeringsstadiet.

Genom att ta in många parter i projektet hoppas Minke Wersäll att verket i framtiden kan utforma rekommendationer för arbetsgivare så att arbetet ska bli så säkert som möjligt.

– Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ta hänsyn till arbetstagarens förutsättningar för ett arbete, men det är väldigt luddigt beskrivet i lagen. Så där behövs riktlinjer, säger Minke Wersäll.

Resultatet från projektet kommer också att kunna användas för att förbättra metoderna för riskbedömningar vid Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök.

– Vi tycker det är viktigt att samarbeta med facken i de här frågorna, de sitter ofta på bra statistik och andra uppgifter som kan komplettera det vi får fram.

Facken kommer också att vara representerade i en referensgrupp där de som jobbar med projektet ska kunna bolla idéer och få feedback på det som kommer fram.