286 000 personer fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen 2011. Det är den lägsta siffran under hela 2000-talet.

En förklaring är att läget på arbetsmarknaden var bättre 2011 än 2010, men det är bara halva sanningen. Den andra förklaringen är att hårdare regler har gjort att allt färre får a-kassa.

Enligt Arbetsförmedlingen fick bara drygt 40 procent av de arbetslösa ut arbetslöshetsersättning 2010 – mot 50 procent året innan. Ännu finns inga siffror för 2011 men enligt Arbetsförmedlingens prognos skulle bara en tredjedel av de arbetslösa få arbetslöshetsersättning 2011.

Och i år sjunker andelen under 25 procent, enligt prognosen. Många arbetslösa hänvisas till socialbidrag i stället för a-kassa.

Antalet människor som fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen minskade till mindre än hälften under 2000-talet – mellan 2000 och 2011.

Under 2010 och 2011 minskade antalet personer som fick ersättning med drygt 70 000. Den minskningen beror på att läget på arbetsmarknaden var bättre 2011 än 2010.

De som blev arbetslösa fick i genomsnitt vänta sex eller nio veckor på den första utbetalningen från a-kassan. Det är kortare väntetid än året innan.

A-kassemedlemmar med inkomstrelaterad ersättning fick vänta i sex veckor i genomsnitt. Väntetiden var en vecka kortare än året innan.

Arbetslösa som enbart får grundbeloppet från arbetslöshetsförsäkringen fick vänta i nio veckor i medeltal på den första utbetalningen. Väntetiden var tre veckor kortare än 2010.