Lagom till avtalsrörelsen kommer Folkpartiet med förslaget att sänka ungas löner för att minska ungdomsarbetslösheten.

– Det enda Folkpartiet åstadkommer är att de försvårar en redan komplicerad avtalsrörelse, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

– Att de lägger sig i lönebildningen, som är en fråga för fack och arbetsgivare, är ett flagrant brott mot den svenska modellen. Jag är innerligt trött på att man talar så väl om denna modell, men ändå hela tiden är inne och petar i den.

Även Hotell- och Restaurangfackets ordförande Ella Niia är kritisk.

– En 18-åring som arbetar heltid inom restaurangbranschen tjänar ofta inte en krona över avtalets lägstalön, 14 034 kronor. Vad menar Folkpartiet? Att de lönerna ska bli ännu längre? De borgerliga politikernas syn på ungdomar och deras villkor skrämmer mig, säger hon.

I somras kom Handels och Hotell- och Restaurang med en rapport som granskar den sänkta arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. Sänkningen motsvarade en sänkning av lägstalönen på 13,8 procent. Slutsatsen är att regeringens sänkning inte har lett till att fler unga jobb får jobb, snarare har andelen minskat.

– Regeringen borde dra lärdom av reformens resultat. Företag anställer inte bara för att det är billigt. I debatten hänvisas hela tiden till forskning som säger att ungas löner måste sänkas för att ge fler jobb – men man kan aldrig peka ut vilken forskning som säger detta. Det är dags att producera bevis, säger Lars-Anders Häggström.

Handels rapport visar att lägstalönerna avgör lönenivån i en hel bransch. Enligt handels lönestatistik får en 35-åring 27 procent högre timlön än en 18-åring. Löneskillnaden blir ännu större, eftersom 18-åringen jobbar färre timmar.

– Om man sänker lönen för unga pressas även de vanliga lönerna ned. Det riskerar att drabba alla anställda inom branscher som handeln, där många unga jobbar, säger Lars-Anders Häggström.