Miljarder skiljer i beräkningarna om vad de rödgrönas förslag på förändringar i sjukförsäkringen kan kosta.

Nu skyndas processen på för att ett riksdagsbeslut ska tas före sommaren. Men utförsäkringarna stoppas inte.

S, V och MP föreslår tre förändringar — att så kallade nollklassade ska få tillbaka sin ersättning, att utförsäkringarna ska upphöra och att prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar ska ske enligt de gamla reglerna.

Men det råder delade meningar om vad förslagen kommer att kosta. Enligt socialförsäkringsutskottets kansli ökar kostnaderna med 280 miljoner kronor jämfört med regeringens linje. Samtidigt beräknar socialdepartementet summan till hela 2,7 miljarder.

– Man måste inse att regeringen är part i målet och kraftigt överdriver siffrorna. De vill helt enkelt inte ha några ändringar i sjukförsäkringen, säger Tomas Eneroth (S).

Sverigedemokraterna (SD) säger ja till två förändringar men nej till att utförsäkringarna ska upphöra. Enligt Erik Almqvist (SD) vill partiet inte slopa tidsgränserna eftersom de har hjälpt människor tillbaka från ett utanförskap.

– Vi tycker att regeringens linje att utöka undantagen är bättre, säger han.

Att SD ändå sade ja till oppositionens snabbspår motiverar han med att de två andra förändringarna inte är så omfattande att de kräver en större genomgång.

Majoriteten i socialförsäkringsutskottet sade på tisdagen nej till att låta en rad myndigheter yttra sig, vilket regeringspartiernas ledamöter krävt. I stället ska synpunkter bara tas in från Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Handikappförbunden.

Utskottets ordförande Gunnar Axén (M) är kritisk till att oppositionen försöker hasta fram förslaget.

– Man vill inte ha en seriös beredning för att man är rädd om sin egen sommarledighet, säger han.

Socialförsäkringsutskottet ska fatta beslut på fredag och riksdagen den 21 juni.