83,1 procent av LO-medlemmarna röstade i riksdagsvalet 2010 jämfört med 93,7 procent av TCO-medlemmarna och 96,8 av Sacomedlemmarna i yrkesaktiv ålder, det vill säga mellan 18 och 65 år. Även de som inte är med i facket röstade i något högre utsträckning än LO-medlemmar. 83,5 procent av de oorganiserade röstade.

Det visar SCB:s valdeltagandeundersökning, som publiceras i dag, torsdag. Undersökningen grundas på ett statistiskt urval. Länsstyrelserna kontrollerar urvalspersonerna mot röstlängderna och prickar av om de har röstat eller inte.

Valdeltagandet var allra lägst bland unga LO-medlemmar mellan 18 och 29 år. 79,6 procent av dem röstade jämfört med 97,9 procent av Sacomedlemmarna i samma ålder.

81,5 procent av arbetarna röstade i riksdagsvalet jämfört med 93,5 av tjänstemännen. Valdeltagandet var lägst, 75,9 procent, bland manliga arbetare mellan 18 och 29 år.

Inkomst och valdeltagande hänger ihop. Valdeltagandet var 94,7 procent bland dem som tjänar mest, mer än 340 000 kronor, och 77,3 procent i gruppen med lägst inkomster, under 120 000 kronor.

Totalt röstade 84,6 procent av väljarna i riksdagsvalet 2010 jämfört med 82,0 procent 2006. Valdeltagandet ökade mer bland lågutbildade och arbetare än bland högutbildade och tjänstemän. Valdeltagandet bland svenska medborgare som är födda utomlands ökade från 66 till 73 procent mellan 2006 och 2010.