Facket fortsätter att tappa mark. Förra året förlorade LO 36 800 medlemmar. Även tjänstemannafacken i TCO backade, men akademikerna i Saco fortsätter att växa.

Medlemsraset fortsätter för LO-förbunden även om tempot mattats av. Under 2010 backade hela organisationen med 36 800 medlemmar, men det är ändå betydligt mindre än året innan då 46 000 lämnade förbunden.

Att LO backar är naturligt eftersom allt fler blir tjänstemän och akademiker. Men före chockhöjningen av a-kassan 2007, då det stora medlemsraset startade, brukade LO minska med mellan 25 000 och 30 000 medlemmar om året.

– Visst beror mycket på strukturella förändringar och den dyra a-kassan, men vi tappar också väldigt mycket bland ungdomarna och det är oroande. Vi måste satsa stenhårt på att vända trenden och vi måste driva de här frågorna tvärfackligt tillsammans, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LO-förbunden har satt ett mål i styrelsen att organisationsgraden som förra året var nere på 70 procent bland arbetarna ska vara minst 75 procent igen till LO-kongressen nästa år.

– Det är ambitiöst, men det ska gå, säger Wanja Lundby-Wedin.

Det allra största medlemsraset finns inom industrin. IF Metall förlorade 15 600 medlemmar förra året och står ensamt för 42 procent av hela LO:s medlemsförlust.

– Det beror på det fullständigt brutala raset för industrin när vi under två år förlorade 50 000 jobb. Många som blev arbetslösa har gått vidare till andra branscher och därmed till andra fackförbund, säger Anders Ferbe, IF Metalls vice ordförande.

Han tillägger att de som har jobb inom industrin fortfarande är med i facket i hög grad då IF Metalls organisationsgrad ligger kvar på mellan 83 och 84 procent i de flesta avdelningarna.

– Vi håller fortfarande ställningarna på arbetsplatserna, men vi får inte heller blunda för att det finns mer att göra för att organisera fler, säger han.

GS, som har medlemmar i skogs- och träindustrin och i den grafiska branschen, drabbades också hårt av industrikrisen och förlorade 6,6 procent av sina medlemmar förra året. Även i GS var det främst de arbetslösa som lämnade facket.

– Även om många har gått till andra fackförbund, har en del också lämnat facket helt när de blivit arbetslösa. Där kan vi vara självkritiska och konstatera att vi kanske borde göra mer för att stötta våra medlemmar som är arbetslösa, säger Per-Olof Sjöö, ordförande för GS.

Men det är inte bara LO-förbunden som backar. Under 2009 ökade TCO-förbunden med sammanlagt 17 500 medlemmar. Förra året bröts den positiva trenden, och organisationen tappade 4 900 medlemmar.

Det största tjänstemannaförbundet, Unionen, som ökat de senaste åren tappade 3 400 medlemmar totalt. Enligt förbundet har studerandemedlemmarna minskat, medan antalet yrkesverksamma ökat med 3 000.

Tre TCO-förbund, Lärarförbundet, Vårdförbundet och Journalistförbundet, gick emot trenden och ökade förra året, liksom flera av akademikerförbunden. Saco hade sammanlagt 619 000 medlemmar vid årsskiftet, 14 000 fler än året innan.

– Det är väldigt glädjande att vi fortsätter att öka, men jag hade varit ännu gladare om även LO och TCO ökat. Vi behöver en stark fackföreningsrörelse för att hålla uppe den svenska modellen som helt bygger på att vi har många medlemmar och kan teckna kollektivavtal, säger Sacos ordförande Anna Ekström.