Foto: Annika Af Klerker

– Arbetare är alla som arbetar, säger Cecilia  Magnusson , moderat riksdagsledamot och undersköterska.

Undersköterskan Cecilia Magnusson och lokföraren Lars-Arne Staxäng. Där har ni de enda arbetarna som sitter i riksdagen för ”det enda arbetarpartiet”.
Två av 107 moderata riksdagsledamöter.

– Människor som arbetar värderar vi lika – oavsett vad de arbetar med. Om man sedan är dagmamma eller direktör spelar ingen roll. Båda yrkena börjar på samma bokstav och är lika mycket värda. Sedan belönas de annorlunda och har olika ansvar, men båda är ansvarsfulla yrken, säger Cecilia Magnusson.

Kocken Patrik Forslund lämnar riksdagen efter en mandatperiod för familjens skull. Därmed minskar andelen arbetare i den moderata riksdagsgruppen med en tredjedel.

– Det låter illa om det var så skört. Alla stora partier måste ha bred representation från alla grupper i samhället: Unga, gamla och medelålders, svenskfödda och utlandsfödda, arbetare och akademiker, resonerar han.

Han funderade aldrig på sin arbetarbakgrund under sina fyra år i riksdagen. Cecilia Magnusson och Lars-Arne Staxäng brukar inte heller tänka i de banorna.

– Den där uppdelningen börjar bli lite gammeldags. Gränsen mellan tjänstemän och LO-yrken håller på att suddas ut. I dag kräver många LO-yrken en utbildning i nivå med många tjänstemannayrken, anser Lars-Arne Staxäng.

Men ni kallar er ”det enda arbetarpartiet”. Hur ska man uppfatta det?

– Titta på politiken. Genom jobbskatteavdraget har nästan alla heltidsanställda löntagare fått en rejäl skattesänkning. På det viset tycker jag att man kan tala om en arbetarregering, hävdar han.

Cecilia Magnusson anser inte att den gängse definitionen – kollektivanställda, det vill säga arbetare, och tjänstemän – är den enda rätta.

– Vi behöver inte känna oss bundna av den. Så snäva är inte vi. Arbetare är alla som arbetar, säger hon.

Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet, håller inte med. Han tycker att ”det enda arbetarpartiet” är falsk varubeteckning.

– Moderaterna är inte ett arbetarparti utan ett arbetesparti. De har lyckats oerhört bra med att framställa arbetet som det enda viktiga.

Orden är viktiga. De styr vår verklighetsbild. Anders Sigrell tycker att Moderaterna har varit ”oförskämt framgångsrika” med att lansera sina favoritord.

– Det gäller både arbetarpartiet och utanförskapet. Termerna är oerhört viktiga i all argumentation. Ta utanförskap. Ordet tar bort alla strukturella problem som kön, hudfärg och segregation. Om du blir arbetslös och hamnar i utanförskap är det ditt eget ansvar, säger

Anders Sigrell och fortsätter:

– Ordvalet återspeglar vilket perspektiv man väljer. Moderaterna har varit framgångsrika med att göra sitt perspektiv till det enda som gäller.

I de övriga allianspartierna sitter två riksledamöter med arbetarbakgrund. Det är centerpartisten Annika Qarlsson, handelsanställd på Ica i Sollebrunn, och kristdemokraten Lars Gustafsson, bilmekaniker i Laholm tills han kom i riksdagen 1998.

Ingen av Folkpartiets 24 riksdagsledamöter har arbetarbakgrund. Lärare är den största yrkesgruppen. Av Centerpartiets 23 ledamöter sysslar bara två med jord- och skogsbruk. Tre är lärare.

Källan är riksdagsledamöternas uppgifter om sig själva.

Fakta

Moderatyrken i riksdagen
• Ekonom är det vanligaste yrket i den moderata riksdagsgruppen. LO-Tidningen räknade till 13 ekonomer, varav sju civilekonomer.
• Åtta lärare och skolledare är den näst största yrkesgruppen.
• Yrkesofficerare, poliser, informatörer och kommunikatörer, journalister, sjuksköterskor, politiska tjänstemän är andra stora yrkesgrupper bland de 107 moderaterna.