Ett lokalt avtal som begränsar visstid och inhyrning, gav 150 personer sina fasta jobb tillbaka på Volvo Powertrain i Skövde i början av hösten. Nu har avtalet sagts upp.
– Avtalet har begränsat flexibiliteten på ett sätt som inte varit bra, säger Viktoria Häggblom, kommunikationschef på företaget.

Det lokala bemanningsavtalet på Volvo Powertrain i Skövde begränsar antalet visstidsanställda och inhyrda till totalt 350 arbetare. Det anger också att max 30 procent av dem som inte är fast anställda får vara inhyrda, vilket ger fördelningen 245 visstidsanställda och 105 inhyrda om avtalet utnyttjas maximalt.

För en månad sedan var kvoten fylld. När produktionen ökade fick därför 150 återanställda sina fasta jobb tillbaka, samtidigt som lika många nyanställdes på visstid.

Enligt facket har avtalet som funnits sedan 1990-talet varit bra, inte bara vid uppgångar i produktionen utan också i kristider.

– En styrka i avtalet är att om det finns varslade med återanställningsrätt kan företaget inte ta in personal från bemanningsföretag. Det har varit värdefullt, säger Lars Ask, ordförande för IF Metalls verkstadsklubb på företaget.

Men företaget är inte lika positivt. Enligt Viktoria Häggblom, kommunikationschef på Volvo Powertrain i Skövde, har avtalet begränsat den flexibilitet som behövts när konjunkturen vänt, och det har försämrat möjligheten att snabbt anpassa personalbehovet. Företaget har därför sagt upp avtalet.

– I den situation som nu råder väljer vi att använda det centrala avtalet i stället för att få en så bred flexibilitet som möjligt, säger hon.

Viktoria Häggblom betonar också att Volvo Powertrain i Skövde är det enda företaget i Volvokoncernen som har ett lokalt avtal på området, och att det är rimligt att samma regler gäller i Skövde som för alla andra.

Det lokala bemanningsavtalet löper ut den 25 november. Facket hoppas att det ska ersättas av ett nytt avtal, men enligt Viktoria Häggblom är det för tidigt att säga hur det blir.

– Det kommer att tas upp diskussioner med facket, men vad de leder till får vi se, säger hon.

Fakta

Volvo Powertrain i Skövde
Volvo Powertrain tillverkar växellådor och motorer till lastbilar. Företaget drabbades hårt av krisen, då nära 1 200 anställda fick lämna fabriken i Skövde. I dag jobbar runt 1 900 metallare i fabriken, vilket är ungefär tusen färre än när företaget var som störst.