Missnöjet över Handels lageravtal sjuder på flera lager i landet.
Lageranställda kritiserar förbundets insatser under vårens avtalsförhandlingar.
Ett antal klubbordföranden har undertecknat ett protestbrev till Handels förbundsledning.

I höstas åkte Handels runt i landet på avtalskonferenser där man samlade in medlemmarnas åsikter om vilka frågor som skulle drivas i avtalsförhandlingarna. Bemanningsfrågan visade sig vara hetast. Men när det nya avtalet var färdigförhandlat växte besvikelsen över utfallet bland flera lagerarbetare. Under våren har en protestskrivelse gått runt bland lagren. För några veckor sedan skickades den till Handels förbundsledning. Ett 30-tal förbundsordföranden på lager inom företag som Ica, Servera, Selecta och Axfood har skrivit på. Däribland Fatima Andersson, klubbordförande på Icas lager i Helsingborg.

Framför allt är klubbordförandena missnöjda med att Handels inte lyckades få in en maxgräns för hur många som får vara inhyrda på lagren.

På Fatima Anderssons arbetsplats är runt 100 personer inhyrda. 450 är kollektivanställda.

– Jag förstår att man behöver ha in bemanningsföretag vid toppar och kanske även under somrarna, men nu har det fortsatt och det är tydligen hela tiden toppar. Företaget bara tar in och tar in inhyrda, säger hon.

Hon menar att det handlar om rena rama slaveriet.

– Många är lågutbildade som knappt kan svenska. De vågar inte tacka nej till jobb, säger hon.

Handels försökte få in frågan om en maxgräns för inhyrning som en prioriterad fråga inom LO inför avtalsförhandlingarna, men lyckades inte få med sig de andra förbunden.

–Den enda vi fick med i LO-samordningen när det gällde bemanning var LAS-frågan och återanställningsrätten, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande för Handels.

Enligt honom tog Handels upp begränsningsfrågan ett tiotal gånger under förhandlingsperioden, utan att få något som helst gehör från motparten Svensk Handel.

– Svensk Handel krokade aldrig på våra krav där utan tyckte att den andra frågan om att stärka de uppsagdas rätt till återanställning räckte mer än väl, säger Tommy Tillgren.

Begränsningsfrågan fanns inte alls med i förhandlingarna under de sista veckorna när medlarna kom med i bilden.

– Flera av dem som skrivit under skrivelsen har upplevt att den varit kvar hela tiden. Men det är alltså en felaktig analys, säger Tommy Tillgren.

Anders Ernhjelm, klubbordförande på Servera i Västerås har hört förklaringen, men anser ändå att protesten är nödvändig.

– Vi visar vårt missnöje, även om vi vet att det var kört i den här avtalsrörelsen. Den är ju redan slut. Men vart kommer vi att hamna i framtiden om vi inte säger ifrån? Vi tycker inte att människan är en handelsvara.

Han tillägger att protesten är en styrkedemonstration.

– Vi sitter på bra kort. De måste lyssna på oss, om de inte gör det så får vi se till att hitta vägar så att vi gör våra röster hörda, säger han.

Det har tidigare funnits bemanningsföretag på hans arbetsplats. Men i dag gör det inte längre det.

– Så fort vi såg till att de inhyrda skulle ha samma lön som oss var de inte längre intressanta. Då åkte vår arbetsgivare på att betala mer för dem plus att han inte kunde kräva samma produktion av dem eftersom vi hade ackord och det hade inte de, säger Anders Ernhjelm.

Handels förbundsledning kommer att ta upp protestbrevet som en av punkterna vid nästa styrelsemöte i augusti.

Protestbrevet

Protestbrevet innehållet bland annat kritik mot följande

• att förbundet har accepterat bud som ligger för långt ifrån kraven som Handels gick till avtalsrörelse med.

• att det nya avtalet inte i praktiken begränsar arbetsgivaren möjligheter att kringgå LAS. Den enda skillnaden som klubbordförandena kan se är att det nu är en nämnd i stället för Arbetsmarknadsdomstolen som ska titta på rättigheterna vad gäller återanställning.

• att deltidsproblematiken inte löstes i förhandlingarna. Handels gick in med krav på förstärkt rätt till heltid vid nyanställningar och förstärkt rätt till högre sysselsättningsgrad för dem som är deltidsanställda.

• resultatet av löneförhandlingarna.

• strejkstrategin och Handels sätt att presentera det nya avtalet.