Allt färre är med i facket. Endast 17,8 procent var fackligt organiserade i den industriella delen av världen år 2008, enligt en nyligen utkommen studie från OECD. Den nedåtgåenden trenden fortsätter.

Varje år sedan år 1960 har den fackliga organisationsgraden sjunkit i de 31 länder som är medlemmar i OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. År 1960 var 33,6 procent i genomsnitt med i facket. Därefter har det minskat år efter år till 17,8 procent år 2008.

Bara i några få länder i Norden har fler organiserat sig sedan 1960. Två exempel är Danmark och Finland. Också Island utmärker sig. Belgien är också ett undantag från sina europeiska grannar genom att fler arbetstagare organiserat sig. 52 procent är med i facket.

I flera europeiska länder är annars en låg andel arbetstagare med i något fack. I Tyskland endast 19 procent. Också i Österrike, Frankrike och Nederländerna rasar den fackliga organisationsgraden.

Sverige ligger fortfarande högt i jämförelsen med 68,3 procent, enligt OECD:s statistik, men trenden är att organisationsgraden minskar år efter år.